Volba kandidáta na jmenování děkanem FSI VUT v Brně

Volební a návrhová komise oznamuje

Výsledek volby kandidáta na jmenování děkanem FSI VUT v Brně pro období 2014–2017

Kandidátem na jmenování děkanem byl zvolen

doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.
43 let
docent
Energetický ústav
– Odbor termomechaniky a techniky prostředí
Programové prohlášení
Návrh proděkanů:

Ing. Josef Bednář, Ph.D.
doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D.
prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.

Podrobnosti průběhu volby jsou uvedeny v přiloženém protokolu o volbě kandidáta na jmenování děkanem.

Volební a návrhová komise AS FSI:

doc. Ing. Josef Štětina, Ph.D, předseda
doc. Ing. Jan Brandejs, CSc.
doc. PaedDr. Dalibor Martišek, Ph.D.
doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D.
Ing. Hana Druckmüllerová
Ing. David Kutálek
Bc. Jakub Kůdela

Fotografie z volby