Řádné zasedání AS FSI VUT v Brně plánované na den 28. 11. 2007 se nekonalo

Řádné zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně nalánované na den 28. 11. 2007 se nekonalo, neboť účast nedosáhla počtu nutného pro usnášeníschopnost AS FSI. Účastníci požádali předsedu AS FSI o svolání mimořádného zasedání AS FSI na den 6. 12. 2007.

Jan Roupec, 30. 11. 2007