Mezinárodní zkoušky z angličtiny

Ústav jazyků Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně je akreditovaným testovacím centrem City & Guilds. Studenti a zaměstnanci VUT v Brně i zájemci z řad široké veřejnosti mají možnost složit na Ústavu jazyků mezinárodně platné jazykové zkoušky jak z obecné, tak z obchodní angličtiny na různých úrovních. Úspěšní kandidáti obdrží po složení zkoušky z angličtiny mezinárodně uznávaný certifikát City & Guilds, jedné z nejvýznamnějších certifikačních institucí ve Velké Británii.

Informace o úrovních a zaměření zkoušek, o termínech, cenách a elektronická přihláška jsou zveřejněny na webových stránkách Ústavu jazyků.

Pavel Heriban, 9. 12. 2008