Změna v poskytování meziknihovních výpůjčních služeb (MVS)

Upozorňujeme uživatele, že na základě nově uzavřené kolektivní smlouvy mezi Národní knihovnou ČR a DILIA (divadelní, literární, audioviziální agentura - kolektivní správce autorů slovesných děl), se změní poskytování této služby. Více informací naleznete na stránkách knihovny v sekci Meziknihovní výpůjční služba (MVS).

Martina Drabantová, 19. 2. 2009