Výzva k podpoře usneseni AS FSI

U vrátnice A1 je umístěna Podpora usnesení AS FSI, na základě kterého jsou pověřeni zástupci FSI v AS VUT zjištěním informací v záležitosti bytového komplexu ERASMUS, ke které se můžete připojit svým podpisem.

Tomáš Šikola, 8. 10. 2010