Útvar transferu technologií využívá služeb zahraničních partnerů

Naším posláním je přenos poznatků do praxe. Komercializace rané technologie bývá náročná - na malém českém trhu se obtížně hledají zájemci o její využití. Proto náš tým navazuje dlouhodobá strategická partnerství se silnými hráči na poli transferu technologií. Jedním z nich je i americká společnost Texas Institute of Science (TxIS). TxIS s námi spolupracuje na několika případech, jedním z nich je i technologie elektromagnetického vibračního generátoru pro nízké frekvence vibrací, vyvinutá vědci z FSI a FEKT. Tato technologie má uplatnění především všude tam, kde je zapotřebí zajistit zdroj stálého přísunu energie obtížně dostupným zařízením. TxIS na základě zprostředkovatelské smlouvy hledá pro VUT v Brně zejména na americkém trhu zájemce o licenci k této technologii nebo sponzory pro navazující vývoj. Spolupráce na tomto a dalších případech úspěšně pokračuje; TxIS se podílí na financování řízení o udělení evropského patentu k tomuto poznatku. Útvar transferu technologií zamýšlí i nadále budovat kontakty na partnery, kteří pomohou s uplatněním kvalitních výsledků vědy a výzkumu i na těžko dosažitelných zahraničních trzích.

Eva Pekárková, 8. 8. 2011