Protokoly o volbách do AS FSI a AS VUT

Protokoly o volbách do AS FSI a AS VUT jsou zveřejněmy prozatím mezi zápisy ze zasedání AS FSI a byl zaslán požadavek na zveřejnění pod odkazem na hlavní stránce fakulty. Zde budou rovněž neprodleně zveřejněny.

Dalibor Martišek, 12. 10. 2011