Sdělení pro budoucí studenty 1. ročníku bakalářského studijního oboru "Strojní inženýrství"

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně sděluje budoucím studentům 1. ročníku bakalářského studia, kteří si podali přihlášku na bakalářský studijní obor "Strojní inženýrství", že na žádost FSI VUT v Brně bylo vydáno Rozhodnutí Akreditační komise č.j. MŠMT/14406/2014 ze dne 7. 5. 2014 a došlo ke změně názvu bakalářského studijního oboru "Strojní inženýrství" na "Základy strojního inženýrství". Studijní plány tohoto oboru zůstávají beze změny.

Věra Kosinová, 24. 6. 2014