Studium v anglickém jazyce

Studium v angličtině pro studenty 1. ročníku bakalářského oboru "B-Základy strojního inženýrství"


Od akademického roku 2015/16 mají studenti FSI možnost využít rozšířené nabídky a absolvovat vybrané předměty bakalářského oboru "B - Základy strojního inženýrství" v anglickém jazyce. V prvním ročníku mohou vybírat z kompletní nabídky předmětů. V angličtině je možné studovat téměř všechny předměty uvedeného oboru. (Není však možné studovat v angličtině všechny předměty.)


Předměty vyučované v anglickém jazyce budou navštěvovat čeští studenti společně se zahraničními studenty, kteří budou na FSI studovat jako samoplátci, nebo v rámci některého z výměnných programů.

Předměty budou vyučovány vyučujícími s vysokou úrovní anglického jazyka a zkušenostmi z oblasti výuky.


Do termínu zápisu je třeba v systému STUDIS ve skupině povinně volitelných předmětů zvolit mezi studiem v češtině a angličtině u jednotlivých předmětů.Proč zvolit studium v angličtině:

· 86% absolventů FSI v posledním průzkumu uvedlo, že ve svém současném zaměstnání potřebují znalost anglického jazyka. (*)

· 44% absolventů FSI uvedlo, že znalost cizího jazyka při nástupu do zaměstnání nebyla dostatečná (*)

· 37% absolventů FSI pracuje pro zahraniční či nadnárodní firmu (*)

· Studium je finančně výhodné. Výuka v angličtině je studentům FSI nabízena bezplatně, téměř bez omezení počtu předmětů studovaných v angličtině.

· Studium v angličtině vybraných předmětů na FSI usnadní případné studium v zahraničí

(*) výsledky průzkumu mezi absolventy prezenčního navazujícího magisterského studia, kteří studium úspěšně ukončili v roce 2011 a 2012. Sběr dat probíhal v období říjen-prosinec 2013.

Kateřina Růžičková, 28. 6. 2015