Projekt Ústavu strojírenské technologie získal Cenu TA ČR 2015

Technologická agentura ČR ocenila nejlepší projekty aplikovaného výzkumu.

Do letošního již třetího ročníku Ceny TA ČR agentura poslala jednadvacet projektů. Hodnotící komise z nich vybrala deset semifinalistů a následně i čtyři finalisty.

Ve čtvrtek 22. října 2015 vítězové jednotlivých kategorií převzali v rámci galavečera v nové budově Národního muzea originální ceny ze sklárny MOSER.

Cenu v kategorii EKONOMICKÝ PŘÍNOS získal projekt „Aplikace progresivních technologií a materiálů do oblasti výroby aerosolových nádobek“.

Na projektu, který si kladl za cíl posunout hranice současného procesu tváření aerosolových nádobek, pracoval tým tvořený odborníky z firmy MORAVIA CANS a z Ústavu strojírenské technologie FSI VUT v Brně.

Výsledkem projektu je mimo nových prototypových nástrojů taktéž soubor vědecko-technických informací umožňující aplikovat optimální technologické postupy.


„Tento projekt představoval zvláštní symbiózu lidí přímo ve výrobním procesu, managementu společnosti a rozsáhlého zázemí univerzity.

Projekt zahrnoval rozsáhlé studium materiálů, zatížení materiálů v technologických podmínkách, studium tribologie povrchů, design nových typů aerosolových nádobek, studium parametrů, které souvisí s aplikací nových technologií a nových tvářecích podmínek, a rozsáhlé studium kvality opracování a vzniklých výrobků,“
hodnotí projekt profesor Píška z Ústavu strojírenské technologie FSI VUT v Brně.


Podrobné informace na webu Technologické agentury ČR

Medailonek

Kateřina Růžičková, 28. 10. 2015