Výsledek výběrového řízení

Na základě výsledku výběrového řízení konaného dne 30. 8. 2016 a doporučení výběrové komise byl jmenován tajemníkem FSI VUT v Brně Ing. Petr Tesař, a to s účinností od 1. 9. 2016.

Pavla Konečná, 13. 9. 2016