Průzkum mezi absolventy

Výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo v období září 2015 - leden 2016. Osloveni byli absolventi navazujícího magisterského studia FSI z roku 2013 a 2014, tedy rok až dva po absolutoriu.


Absolventi FSI VUT v Brně snadno vstupují na pracovní trh.

 • 55 % absolventů mělo zajištěnou práci ještě před ukončením studia.
 • 91 % absolventů pracovalo nejpozději 3 měsíce po ukončení studia.
 • 53 % absolventů alespoň občas kvalifikovaně pracovalo již během studia.

Fakulta zprostředkovává kontakt s budoucími zaměstnavateli.

 • 44 % absolventů k získání zaměstnání využilo aktivit ze strany fakulty či VUT. (22 % navázalo na spolupráci v rámci studia např. na diplomové práci či projektu, 22 % pak využilo prezentace firem přímo na škole nebo pracovních veletrzích, které fakulta či VUT pořádá či spolupořádá.)

Slušný nástupní plat, rok až dva po absolutoriu v průměru o čtvrtinu více.

 • 24 712 Kč byl průměrný nástupní plat absolventa FSI.
 • 32 309 Kč byl aktuální plat absolventů z let 2013-2014 v době dotazování, které proběhlo koncem roku 2015.

Uplatnění v českých i nadnárodních společnostech.

 • 38 % absolventů našlo zaměstnání v i zahraniční/nadnárodní společnosti.
 • 37 % absolventů pracuje v české soukromé firmě.

Změna pracovního místa je snadná.

 • 84 % absolventů považuje za velmi snadné či snadné nalezení či změnu pracovního místa.

Strojaři najdou práci i mimo velká města, zahraničí není výjimkou.

 • Z výzkumu vyplynulo, že v Brně a Praze pracuje pouze třetina absolventů FSI, práci najdou také na Vysočině nebo v Olomouckém či Zlínském kraji, ale třeba i v zahraničí

Práce, která baví

 • 93 % absolventů je se svou prací spokojeno.


Znovu na FSI!

 • 88 % absolventů Fakulty strojního inženýrství říká, že by ke studiu zvolili stejnou fakultu.

Kateřina Růžičková, 9. 1. 2017