V souvislosti s nasazením nového modulu Projekty v Apollu upozorňujeme, že na FSI budou provádět vkládání nových a úpravy již vložených projektů i nadále pouze pracovnice oddělení VaV FSI, a sice Ing. Iva Ptáčková, CSc. a Ing. Milena Reinsch-Staffová.

Iva Ptáčková, 20. 1. 2017