Erasmus+: 2. kolo výběrového řízení na učitelské mobility a mobility školení

Vedení fakulty ve spolupráci s Odborem zahraničních vztahů Rektorátu VUT vyhlásilo 2. kolo výběrové řízení na učitelské mobility a mobility školení v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2016/17, tzn. výjezdy uskutečněné od jara 2017 do 30. 9. 2017. Přihlášku, která je k dispozici zde odevzdejte do 23. 3. 2017 paní A. Cupákové osobně (A1/0220) nebo přes podatelnu.

Upozorňujeme, že přihláška je závazná.

Alena Cupáková, 1. 3. 2017