Český Siemens opět udělil prestižní Ceny Wernera von Siemense

Technický týdeník | 14.2.2017 | Rubrika: Aktuálně | Strana: 8 |

Již po 19. ocenil český Siemens nejlepší mladé vědce, studenty a pedagogy v prestižní vědecké soutěži Cena Wernera von Siemense. Na slavnostním večeru v pražské Betlémské kapli převzalo ceny celkem 11 vítězů. I letos bylo uděleno zvláštní ocenění za překonání překážek při studiu a cena za nejlepší ženskou disertační práci. Vítězové si rozdělili finanční odměny v celkové výši 1 mil. korun.

Do 19. ročníku soutěže, která se zaměřuje na zejména práce z oblasti technických a přírodovědných oborů, se přihlásilo rekordních téměř 350 soutěžících z 19 českých vysokých škol.
V kategorii o nejvýznamnější výsledek vývoje a inovace byl za vývoj miniaturního glukometru s možností bezbateriového

MINISTR PRŮMYSLU A OBCHODU, ING. JAN MLÁDEK CSC.:

„Nedostatek technicky vzdělaných odborníků pociťujeme snad ve všech oborech našeho průmyslu. Je skvělé, že už téměř dvě desítky let existuje takováto soutěž, která motivuje a oceňuje nejen vysokoškolské studenty technických a přírodovědných oborů, ale i jejich pedagogy, a jíž se účastní stovky budoucích odborníků. Právě spojení výstupů akademické sféry s praxí je klíčem k budoucímu úspěchu naší ekonomiky a proto chci organizátorům Ceny Wernera von Siemense za jejich dlouhodobou inicia tivu upřímně poděkovat.“ provozu a propojením na smartphone oceněn Marek Novák. Za nejvýznamnější výsledek základního výzkumu si cenu odnesl tým Petra Šittnera (AV ČR), který se zabývá stu diem slitin s tvarovou pamětí a jejich technických aplikací pro průmyslové využití v medicíně, robotice, leteckém a automobilovém průmyslu.
Jako již tradičně se nejvíce soutěžících přihlásilo v kategoriích o nejlepší diplomovou a disertační práci - více než tři čtvrtiny. Ocenění si zde odnesli: Tomáš Pikálek (VUT v Brně) za nejlepší diplomovou práci, v níž vyvinul novou metodu pro měření indexu lomu vzduchu a Martin Ullrich (VŠCHT Praha) za nejlepší disertační práci, ve které jako první zrealizoval prototyp funkčního chemického robota, tj. strukturované mikročástice schopné nést obsah, který lze řízeně uvolňovat.

CENA PRO NEJLEPŠÍHO PEDAGOGA A ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ

Siemens opět udělil zvláštní ocenění studentovi, který překonal potíže dané zdravotním postižením a dosáhl navzdory němu mimořádných studijních nebo výzkumných výsledků. Získal ho Roman Švec (UJEP), který se věnuje studiu a výzkumu digitalizace kulturního dědictví. Cenu pro nejlepší disertační práci napsanou ženou si odnesla Neda Neykova (ČVUT), která se věnovala hydrotermální syntéze nanotyčinek a nanosloupků ZnO pro použití ve fotovoltaice.
Cenu pro nejlepšího pedagoga má Ri chard Hindls, vedoucí katedry statistiky a pravděpodobnosti z Vysoké školy ekonomické, který je uznávaným odborníkem v oblasti statistiky.

O SOUTĚŽI

Cenu Wernera von Siemense pořádá Siemens spolu s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou i garanty jednotlivých kategorií a podílejí se na vyhodnocení nejlepších prací. Záštitu nad udílením cen poskytuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek.
Svým rozsahem, výší finančních od měn a historií je Cena Wernera von Siemense jednou z nejvýznamnějších nezávislých iniciativ tohoto druhu v Česku. V předchozích 18 ročnících soutěže bylo již oceněno 319 studentů, pedagogů a vědců. Formou finančních odměn Siemens podpořil české školství a vědu celkovou částkou dosahující devíti milionů korun.

***

GENERÁLNÍ ŘEDITEL SIEMENS ČESKÁ REPUBLIKA, ING. EDUARD PALÍŠEK, PH. D., MBA:

„To, jak se chováme k našim pedagogům a jak dokážeme motivovat talentované studenty, považuji za jeden z důležitých ukazatelů stavu naší společnosti. Prostřednictvím Ceny Wernera von Siemense se již 19 let snažíme přispět, aby vzdělanost byla vnímána jako důležitá hodnota a byli oceněni ti, kdo ji předávají. Letošních 346 přihlášek napříč technickými a přírodovědnými obory a jejich rok od roku rostoucí kvalita jsou pro mne důkazem, že české technické a přírodovědné vysoké školství vytváří pevný základ budoucí konkurenceschopnosti naší země.“


Kateřina Růžičková, 16. 2. 2017