V Brně proběhl další ročník setkání pedagogů učících CAD technologie

IT CAD | 20.3.2017 | Rubrika: Cad/vzdělávání | Strana: 37 | Autor: Marek Rozehnal |

První dva prosincové dny se na akademické půdě Fakulty strojního inženýrství VUT odehrál již 16. ročník setkání pedagogů vyučujících technické předměty na středních i vysokých školách v České i Slovenské republice -„Autodesk Academia Fórum“. Přednášky tohoto ročníku byly zaměřeny na možnosti implementování praktických dovedností do teoretických předmětů. Především využití technologie 3D tisku, která nejen zatraktivní výuku, ale je stále více používaná v komerčním sektoru, takže pro absolventy škol je nutností ji ovládat. Dále pak propojení výuky s project managementem, který je častým způsobem řízení v technických společnostech, a proto je pro absolventy nutností se umět v takovémto prostředí orientovat.

„Snažíme se pedagogům poskytnout informace, které jim pomohou usnadnit a zefektivnit výuku. Ty prolínáme s praktickými workshopy a ukázkami laboratoří či společností, které CAD technologie využívají,“ říká Marek Rozehnal z organizující společnosti Computer agency, o. p. s.
Letos si učitelé vyzkoušeli modelování v cloudovém řešení Autodesk Fusion 360 a zjistili jeho výhody a nevýhody oproti již dlouhodobě zavedeným programům, jako jsou AutoCAD a Inventor. Velmi zajímavý byl také workshop připravený akciovou společností Y Soft Corporation, kde učitelé byli rozděleni do skupin po dvou a měli za úkol pomocí různých parametrů vymodelovat vrtule, u nichž pak po vytištění na 3D tiskárnách testovali rychlost otáček oproti zdroji vzduchu. Vyhrála ta, která se točila nejrychleji. Zde si učitelé vyzkoušeli, jak zábavné a motivační může být propojení teoretické výuky s praktickou ukázkou.
Druhý den se odehrával v prostorách laboratoří katedry letectva a letecké techniky Univerzity obrany, kde byly k vidění řezy proudových motorů. Učitelé si mohli detailně prohlédnout vrtulník i stíhačku a zjistit, jak funguje měření v aerodynamickém tunelu.
V rámci fóra pedagogové také mohli navštívit akci pod záštitou Ústavu konstruování FSI VUT „FabLab - inovační ekosystém“, která představila projekt snažící se v mladých lidech probudit chuť k výzkumu, vývoji, inovacím a podnikání a poskytnout jim prostředí i pomoc, aby takovéto aktivity mohli rozvíjet.


Kateřina Růžičková, 22. 3. 2017