Provozní řád sportovišť CESA

Dobrý den, upozorňuji na vyvěšení nového návrhu normy k připomínkování: Směrnice - Provozní řád sportovišť https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/norma-d140245 Připomínky, prosím, zasílejte paní ředitelce CESA, RNDr. Lepkové (lepkova@cesa.vutbr.cz) do pátku 28. 4. 2017. Petr Tesař

Petr Tesař, 22. 4. 2017