Výzkum pro giganta v oceli

Metro | 15.3.2017 | Rubrika: Brno | Strana: 33 | Autor: ČTK

Vysoké učení technické získalo od jihokorejské ocelářské firmy zakázky na smluvní výzkum za celkem 22 milionů korun.

Kontrakty se týkaly zvláště návrhů a optimalizace chladicích systémů. Společnost Posco patří k největším výrobcům oceli na světě. Fakulta strojního inženýrství s firmou spolupracuje od roku 2004. Jde o experimentální výzkum chlazení válců, pásů, plechů a profilů, řízení odvodu tepla při kontinuálním lití oceli a otázky hydraulického ostřiku okují.
„V roce 2004 vznikl první kontrakt na výzkum chlazení válcovaných pásů a od té doby probíhá spolupráce bez přerušení. Dobrým oceněním naší práce je to, že v době výrazné krize a snížení výroby oceli, kdy firma prakticky zastavila zadávání externích výzkumných projektů, naše spolupráce stále pokračovala,“ uvedl Jaroslav Horský, který na fakultě vede Laboratoř přenosu tepla a proudění.
„Vůbec nejzajímavějšími projekty, na kterých se laboratoř během třináctileté spolupráce podílela, byly návrh chlazení pro válcovnu tlustých plechů do šířky 5,4 metru a práce na systémech chlazení a odkujení pro unikátní technologickou jednotku kontinuálního lití tenkých desek s přímým válcováním ocelových pásů,“ uvedl Miroslav Raudenský, který za laboratoř koordinuje projekty s firmou.

Kateřina Růžičková, 16. 3. 2017