Klání pro středoškoláky na VUT V Brně

TECH MAGAZÍN | 18.4.2017 | Rubrika: Novinky z domova a ze světa | Strana: 7 |

Jelikož se 3D tisk rozšiřuje do různých průmyslových oborů, učí se základní dovednosti 3D modelování nejen na univerzitách, ale už i na středních průmyslových školách. Poslední týden v březnu hostil Ústav konstruování Fakulty strojního inženýrstvíVUT v Brně soutěž Autodesk Academia Design, kde středoškoláci měřili své síly ve 3D modelování a v prototypingu.

Soutěž byla určená zejména pro studenty od druhých po čtvrté ročníky středních a vyšších odborných škol a jejich učitele. Letošního ročníku se zúčastnilo přes sto účastníků z celé České republiky, kteří měřili své síly. Prestižní CAD klání otestoval jejich znalosti a digitální dovednosti jak ve 2D kreslení, tak i ve 3D modelování. Vůbec poprvé měli studenti možnost soutěžit také v kategorii zaměřené na modelování prototypů, které si pomocí metody 3D tisku vytiskli na špičkových přístrojích v laboratořích VUT. „Tuto soutěžní kategorii jsme vyhlásili vůbec poprvé, a to díky spolupráci s Ústavem konstruování FSI VUT, který středoškolákům umožnil využívat vybavení svých laboratoří, především 3D tiskárny. Technologická revoluce jde kupředu a 3D tisk už je v průmyslových podnicích standardem. Začíná tedy pronikat i do výuky technických předmětů na středních školách, proto jsme se tuto disciplínu rozhodli zařadit do soutěže. Studenti si mohou 3D tisk vyzkoušet v reálných podmínkách,“ uvedl Marek Rozehnal ze školicího střediska Computer Agency o.p.s., které soutěž Autodesk Academia Design pořádá.
Soutěžní kategorie byly čtyři: 1 – 2D studenti (AutoCAD 2017), 2 – 3D studenti (Inventor 2017), 3 – Prototyping s využitím 3D tisku a 4 – 3D učitelé (Inventor 2017). Podle svého zadání soutěžící navrhovali a pak také tiskli na nejmodernějším vybavení laboratoře své modely, které pak mohli porovnávat s konkurenčními týmy. Učitelé, kteří přišli se svými studenty, měli možnost se v soutěži porovnat s ostatními vyučujícími, což je může motivovat k dalšímu sebevzdělávání. Navíc to je prospěšné i pro jejich vztah se studenty.
„Naše pracoviště se zapojilo do celoevropského projektu FabLabNet, jehož cílem je zpřístupňovat špičkové technologie pro 3D tisk a také know-how širší odborné veřejnosti. Pro středoškoláky a jejich učitele je zapojení se to StrojLabu, našeho studentského inkubátoru, skvělou příležitostí, jak získat konkrétní představu o výzkumu a vývoji v oboru 3D tisku. Jde o obor, který se vyvíjí velmi dynamicky a nabízí technická řešení problémů, se kterými si strojírenství jinými metodami tak efektivně nedokáže poradit,“ popsal David Paloušek, vedoucí Odboru reverzního inženýrství a aditivních technologií.
Výhodou je, že studenti během práce na svém projektu získají představu o oboru a také o průběhu studia na Ústavu konstruování. Na druhou stranu má fakulta příležitost oslovit talentované studenty a motivovat je ke studiu strojního inženýrství.

* /rš/ Soutěž Autodesk Academia Design je určená studentům SŠ, VOŠ, VŠ a jejich učitelům. Letošní ročník byl už třiadvacátý. Akci zaštiťuje Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, konkrétně Ústav konstruování, jehož součástí je Odbor reverzního inženýrství a aditivních technologií, který se mj. specializuje na využití 3D tisku.


Kateřina Růžičková, 19. 4. 2017