Oznámení o úmrtí profesora Jana Vrbky

Ve věku 74 let zemřel emeritní rektor Vysokého učení technického v Brně, bývalý děkan Fakulty strojního inženýrství, významný univerzitní profesor, uznávaný vědec a odborník v oboru mechaniky profesor Jan Vrbka. Post nejvyššího představitele brněnské techniky zastával v letech 2000-2006, ve funkci děkana Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně působil v letech 1994-2000.

Profesor Vrbka přednášel zejména o oblasti technické mechaniky, pružnosti a pevnosti, autorsky se podílel na několika publikacích z tohoto oboru. Jeho vědecko-výzkumná činnost byla zaměřená na mechaniku těles, pružnost a pevnost, mezní stavy materiálů, rozvoj metody konečných prvků. Tam se jednalo zejména o pevnostní návrh a optimalizace vysokotlakých složených nádob, výpočtové modelování vybraných technologických operací pomocí metody konečných prvků.

Profesor Vrbka byl uznávaným odborníkem i v zahraničí, přednášel na vědeckých konferencích např. v Japonsku, Číně nebo Brazílii. Věnoval se také spolupráci s průmyslem. Mezi jeho významný přínos patří více než 30 prací pro průmysl. Do roku 1991 se jednalo převážně o pevnostní návrh a pevnostní optimalizaci vysokotlakých nádob různých typů, používaných pro výrobu a slinování syntetických diamantů a CBN v Prametu Šumperk. Od té doby přispěl v oblasti výpočtového modelování tepelného zpracování železničních kol včetně výpočtu zbytkových napětí pro ŽDB Bohumín a také v oblasti výpočtového modelování procesu chladnutí dlouhých kolejnic pro Třinecké železárny a. s.

Svůj entusiasmus pro spolupráci s průmyslem přenesl do řízení školy. V nově založeném Technologickém inkubátoru VUT vyrostla řada firem, patřících dnes do jádra českého inovativního podnikání. Během funkčního období profesora Vrbky se vytvořila Fakulta informačních technologií a její rekonstruované sídlo v bývalém kartuziánském klášteře v Brně - Králově poli. Atmosféra spolupráce mezi brněnskými vysokými školami, kterou tehdejší vedení školy podporovalo, dala vzniknout myšlence sdružení excelentních vědeckých týmů napříč jednotlivými univerzitami v jediné vědecké instituci. Idea vyústila později ve vznik Středoevropského technologického institutu (CEITEC).

Poslední rozloučení proběhne v pátek 2. června 2017 ve 14.00 v krematoriu města Brna, Jihlavská 1.


Děkujeme všem, kdo vzpomínkou uctí jeho památku.

Kateřina Růžičková, 24. 5. 2017