ZÁKAZ KOUŘENÍ V AREÁLU FSI

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek v minulém týdnu nabyl účinnosti. Tato právní úprava zakazuje zejména prodej tabákových výrobků, elektronických cigaret a prodej a podávání alkoholických nápojů na půdě všech typů škol a školských zařízení, tzn. včetně vysokých škol, jak vyplývá z důvodové zprávy k zákonu i vyjádření MŠMT a MZ. Rovněž obsahuje BEZVÝJIMEČNÝ ZÁKAZ kouření a používání elektronických cigaret jak ve VNĚJŠÍCH, tak ve VNITŘNÍCH prostorách škol. Nedodržování stanovených právních povinností je kvalifikováno jako přestupek nebo správní delikt a sankcionováno finančním postihem ze strany kontrolních orgánů. Z tohoto důvodu přistupujeme k plošnému zákazu kouření v budovách a vnitřním areálu FSI. Odkaz na úplné znění zákona: http://ftp.aspi.cz/opispdf/2017.html#castka_21

Petr Tesař, 9. 6. 2017