Autoři tří vědeckých publikací převzali Cenu Josefa Hlávky

Právo | 28.6.2017 | Rubrika: Jihozápadní Čechy | Strana: 11 | Autor: (ČTK, zr) |

Autoři tří vědeckých publikací převzali v pondělí v Lužanech na Plzeňsku Cenu Josefa Hlávky pro rok 2016 za původní knižní práci vědecké a odborné literatury.

Jako nejlepší ze společenských věd bylo oceněno dílo Benediktini od Martina Mádla, Radky Heisslerové, Michaely Loudové Šeferisové a Štěpána Váchy. V oboru věd o neživé přírodě získal ocenění Zdeněk Kolíbal s kolektivem za práci Roboty a robotizované moderní technologie. Plastická a rekonstrukční chirurgie od Ladislava Bařinky obdržela cenu za lékařské vědy. Uvedla to Helena Hájková z Nadace Český literární fond, která spolu s nadací Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových knihy od roku 1993 oceňuje. Dvousvazkové dílo Benediktini z vydavatelství Academia mají podtitul Barokní nástěnná malba v českých zemích. Shrnuje výsledky projektu dokumentace a interpretace nástěnných maleb 17. a 18. století v klášterech benediktinů na území Čech a Moravy, a to v Praze-Břevnově, Broumově, Rajhradu, Kladrubech, Sázavě a dalších.
Roboty vydalo Akademické nakladatelství VUTIUM. Je systematickým souborem výsledků a aplikací dlouholetých zkušeností z robotiky, robotických výrobních systémů a technologií akademických a vědeckých pracovníků z Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Text rovněž obsahuje významné výsledky dalších důležitých vysokoškolských robotických pracovišť v Česku a na Slovensku.

Téměř 900stránková Plastická a rekonstrukční chirurgie, kterou vydalo nakladatelství Munipres Masarykovy univerzity v Brně, oslavuje úspěchy 60 let působení autora. Pilířem je velké množství pečlivě dokumentovaných případů pacientů, které zaujímají celý rozsah oboru plastické chirurgie. Jde o největší monografii v oboru, která byla dosud v ČR vydána. Stále vitálnímu Bařinkovi, bývalému přednostovi brněnské plastické školy, bude příští týden 90 let.
Za první místo v každé kategorii je 50 000 korun, které si autoři rozdělí. Letos nebyla udělena cena v kategorii živá příroda, protože navržená publikace byla více popularizační než vědecká. „Osmičlenná porota je velmi přísná,“ řekla Hájková. Je složená z významných vědců, jako jsou biolog Jan Svoboda, matematik Milan Tvrdý, historik Petr Kvaček a chemik Vladimír Karpenko.


Kateřina Růžičková, 29. 6. 2017