VUT otevřelo první univerzitní dílnu 3D tisku

TECH MAGAZÍN | 19.6.2017 | Rubrika: Novinky z domova a ze světa | Strana: 7 | Autor: Radka Šťávová |

U vzniku sdílených dílen tzv. FabLabů (Fabrication Laboratory) a jejich konceptu stál proslulý Massachusettský technologický institut (MIT). Tato zařízení, vybavená výrobními stroji řízenými počítačem, měla sloužit k výuce a dnes už funguje po světě celá síť těchto (většinou univerzitních) zařízení. Od jara je i u nás.

První takové zařízení pro širokou veřejnost otevřelo v dubnu letošního roku Jihomoravské inovační centrum (JIC) pod názvem FabLab Brno. Nyní ale zřídila pod názvem strojLAB Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně vůbec první univerzitní dílnu zaměřenou na 3D tisk a související technologie. Studenti tak získali možnost dostat se bezplatně ke špičkovému vybavení, které není běžně dostupné, a rozvíjet svoje nápady na prototypy. Což je i hlavním smyslem projektu – podporovat nápady studentů, které mohou vést k inovacím ve strojírenství.

FabLabNet – celoevropská tvůrčí síť

K otevření strojLABu došlo díky zapojení FSI do evropského projektu FabLabNet, jehož součástí je nyní i brněnské středisko, a provoz dílny je částečně hrazen z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Celoevropská síť sdružuje od roku 2016 devět FabLabů po celé Evropě s cílem podpořit sdílené know­how v tomto dynamicky se rozvíjejícím oboru. Brněnské VUT je jediným zástupcem ČR a také jedinou zapojenou univerzitou v Evropě. Dalšími partnery jsou dílny zaměřené na high­tech kutily nebo designéry, najdeme je v Německu, Rakousku, Itálii, Slovinsku, Chorvatsku, Polsku, Maďarsku nebo na Slovensku. Na rozdíl od veřejné dílny je strojLAB určený výhradně pro studenty VUT. Ti mají členství a přístup k přístrojům zdarma, platí si pouze materiál spotřebovaný pro svoje projekty. K dispozici mají několik druhů 3D tiskáren určených pro stavbu prototypů z plastových i kovových materiálů, ale i tepelné a laserové řezačky, zařízení pro vakuové formování plastů nebo skener pro převedení vyrobeného dílu do virtuální podoby – vybavení strojLABu dává studentům s technickým vzděláním široké možnosti využití.

Inkubátor řešení a nápadů

„Studenti sem mohou přijít konzultovat a rozvíjet svoje nápady, vyvíjet a testovat návrhy svých výrobků na špičkovém vybavení. V zahraničních FabLabech se zrodila řada prototypů, které byly natolik inovativní, že po zdokonalení pronikly až do sériové výroby. Z našeho pohledu je pro studenty strojLAB šancí, jak propojit teoretické znalosti a praktické zkušenosti. Úspěšný projekt pak může být cestou i k vědecké kariéře,“ řekl vedoucí Odboru reverzního inženýrství a aditivních technologií na Ústavu konstruování FSI David Paloušek.
StrojLAB je otevřený i pro úplné začátečníky v oboru 3D tisku, každý zájemce se musí ale nejprve zaregistrovat na webu www.strojlab.cz a projít vstupními školeními. „Školení mají čtyři úrovně podle dovedností a znalostí studenta. Při té první student získá praktické schopnosti pro práci na stolní 3D tiskárně, v manipulaci s ručním skenerem a také v zámečnické dílně. V navazujících kurzech se ale naučí také základy vakuového formování, obrábění nebo využívání elektrodílen. Ti nejšikovnější mohou získat know­how i pro práci na 3D tiskárně zaměřené na kovový tisk, který je nejnáročnější, nebo pro obrábění a velkoformátový 3D tisk na robotu Kuka,“ dodal metodik strojLABu z Ústavu konstruování FSI David Škaroupka.


Kateřina Růžičková, 20. 6. 2017