Nové kurzy ICV

Byly vypsané kurzy (pro měsíc srpen) v rámci interního vzdělávání pro zaměstnance VUT v Brně.
Bližší informace naleznete na webových stránkách www.lli.vutbr.cz/kurzy-pro-zamestnance

ICV sídlí již na nové adrese (společné s Fakultou chemickou):
Vysoké učení technické v Brně, Institut celoživotního vzdělávání
Purkyňova 464/118
612 00 Brno

Petr Tesař, 25. 7. 2017