Jihokorejský velvyslanec si z VUT odnesl vlastní sošku

TECHmagazín / 9.3.2017 /

Tento týden navštívil Vysoké učení technické v Brně jihokorejský velvyslanec Moon Seoung-hyun. Prohlédl si Fakultu informačních technologií, Fakultu výtvarných umění, Středoevropský technologický institut VUT a také Fakultu strojního inženýrství, která dlouhodobě spolupracuje s čelními představiteli jihokorejského průmyslu.

V současnosti je nejstabilnějším partnerem z této země firma POSCO, která je třetím největším světovým výrobcem oceli. Fakulta strojního inženýrství, konkrétně výzkumné centrum NETME a Laboratoř přenosu tepla a proudění (tzv. HEATLab) vedená Jaroslavem Horským se společností spolupracují od roku 2004. Výzkumníci z VUT pro ni hledají řešení především v oblasti návrhu a optimalizace chladicích systémů. Jde o experimentální výzkum chlazení válců, chlazení pásů, plechů a profilů, řízení odvodu tepla při kontinuálním lití oceli a otázky hydraulického ostřiku okují.


„V roce 2004 vznikl první kontrakt na výzkum chlazení válcovaných pásů a od té doby probíhá spolupráce bez přerušení. Dobrým oceněním naší práce je to, že v době výrazné krize a snížení výroby oceli, kdy firma POSCO prakticky zastavila zadávání externích výzkumných projektů, naše spolupráce stále pokračovala,“ vysvětlil vedoucí Sekce přenosu tepla a proudění Jaroslav Horský.


Smluvní výzkum pro firmu POSCO řešený v NETME Centre na VUT dosáhl hodnoty 22 milionů korun. „Vůbec nejzajímavějšími projekty, na kterých se laboratoř během 13leté spolupráce podílela, byly návrh chlazení pro válcovnu tlustých plechů do šířky 5,4 m a práce na systémech chlazení a odkujení pro unikátní technologickou jednotku kontinuálního lití tenkých bram s přímým válcováním ocelových pásů,“ popsal Miroslav Raudenský, který za HEATLab koordinuje výzkumné projekty s firmou POSCO.


„Jižní Korea představuje jednu z nejvíce dynamických světových ekonomik a je rovněž lídrem v oblasti vyspělých technologií, průmyslu a inovací. Setkání s excelencí Moon Seoung-hyunem znamená pro VUT příležitost rozšířit dosavadní vědecko-výzkumnou spolupráci s tímto strategickým asijským partnerem. Věřím, že v budoucnu navážeme co nejužší spolupráci i v oblasti transferu technologií nebo mobilit studentů a akademických pracovníků,“ uvedl rektor VUT Petr Štěpánek.


Při své exkurzi po brněnské technice zavítal Moon Seoung-hyun i Fakultu výtvarných umění, kde momentálně studuje i jedna jihokorejská studentka. Během návštěvy FaVU jej v 3D studiu naskenoval vedoucí studia Tomáš Medek, díky čemuž si velvyslanec mohl odnést vlastní podobiznu z 3D tiskárny.


„Brno jsem navštívil poprvé a jsem rád, že jsem se do tohoto města mohl podívat. Setkal jsem se s představiteli nejen státních institucí, ale také se zástupci firem. Shledal jsem mnoho oblastí pro budoucí spolupráci s městem Brno a ze své pozice korejského velvyslance v ČR se budu snažit udělat maximum pro podporu našich vztahů v nadcházejících dnech a měsících,“ uvedl Moon Seoung-hyun.


Techmagazín: Jihokorejský velvyslanec si z VUT odnesl vlastní sošku

Kateřina Růžičková, 10. 3. 2017