Vyladit kotle malešické spalovny pomohli výzkumníci z Brna

denik.cz | 4.8.2017 | Rubrika: Regiony | Autor: Milan Holakovský |

Praha – Lépe poručit ohni dokážou nyní pracovníci v malešické spalovně, která při likvidaci průběžně naváženého komunálního odpadu z metropole i okolí hlavního města vyrábí elektřinu a podle potřeby i teplo. Zatímco dříve bylo řešení efektivnosti spalování v kotlích dáno zkušenostmi konkrétních zaměstnanců a jejich odhadem, nyní Zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) Pražských služeb dostalo nového pomocníka. Přímo pro potřeby provozu největší spalovny v České republice vyvinuli odborníci z Ústavu procesního inženýrství Vysokého učení technického v Brně řídicí počítačové programy.

„Software z Fakulty strojního inženýrství umožní predikovat množství vyrobené elektrické a tepelné energie až na 40 hodin dopředu,“ připomněla Radana Kolčavová z brněnské vysoké školy. Garant zpracovatelského týmu Martin Pavlas vysvětlil, že během tříleté práce se týmu brněnských výzkumníků a studentů podařilo vytvořit pro Prahu počítačový model, který analyzuje měřená data o chodu spalovny – a spalování odpadu pomáhá plánovat pro co nejefektivnější výrobu energie.

Systém byl vytvořený přímo pro Malešice

V České republice jde v oboru o novinku: ve spalovnách byl zatím vždy rozhodující úsudek zaměstnanců; matematickou analýzu dat dosud žádná spalovna nevyužívala. Nový systém pomůže energetikům naplánovat výrobu elektřiny tak, aby co nejlépe uspokojili poptávku po teple – a současně vyrobili co nejvíce elektřiny.

„Teplo a elektřina tak nemusí být dodávány z uhelných nebo plynových tepláren,“ osvětlil Pavlas největší přínos. Vysvětlil, že systém je sice vytvořený přímo pro Malešice, jeho základní principy se však mohou uplatnit i v dalších spalovnách.

Software znatelně zkrátil čas

Funguje to, potvrzuje energetik ZEVO Lukáš Crha. „Díky přesnějším výpočtům očekávám v delším časovém horizontu mírné zvýšení množství vyráběné elektřiny při stejné výrobě tepla,“ konstatoval.

Jednu z výhod nového programového vybavení ovšem ocenil hned po jeho zprovoznění. „Software znatelně zkrátil čas potřebný pro plánování výroby elektřiny. Navíc s ním mohou pracovat i kolegové v případě mojí nepřítomnosti,“ poznamenal.

Ředitel ZEVO Aleš Bláha připomíná i další souvislosti. „Naše čtyři kotle jsou v provozu už 20 let, proto je v následujících letech budeme postupně rekonstruovat. Brněnský software se osvědčil – a umožní rychlejší adaptaci na nové provozní podmínky,“ uvedl Bláha. Má tedy zájem o další spolupráci s výzkumníky Vysokého učení technického na zdokonalování programového vybavení, aby software mohl reagovat i na plánované změny v ZEVO.


*****

Ing. Martin Pavlas, Ph.D., Ústav procesního inženýrství FSI, Divize energetiky, procesů a ekologie, další informace

Kateřina Růžičková, 5. 8. 2017