Vymysleli program, který „ošéfuje“ největší spalovnu v Česku

Mladá fronta DNES | 16.8.2017 | Rubrika: Brno a jižní Morava | Strana: 14 | Autor: Zuzana Brandová |

Když už musí odpadky do spalovny, ať na své poslední cestě poslouží co nejvíc a přesně. Brněnští vědci se tímto heslem řídili, když pro největší tuzemskou spalovnu v Praze navrhli netradiční program. Podle chodu spalovny a naměřených hodnot chtějí energetici co nejlépe uspokojovat poptávku po teple a současně vyrobit co nejvíce elektřiny.
„Námi vyvinutý software dokáže na základě matematických modelů v kombinaci s provozními daty předpovědět množství vyrobených energií až na 40 hodin dopředu. Teplo a elektřina tak nemusí být dodávány z uhelných nebo plynových tepláren,“ vyzdvihl největší výhodu programu vedoucí výzkumné skupiny Martin Pavlas z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. O produkci tak energetici nebudou rozhodovat na základě svých zkušeností, ale podle jednoznačně naměřených hodnot.
Program usnadnil i práci zaměstnancům spalovny. Plán se jim rychle a přehledně zobrazí na monitoru počítače. „Software znatelně zkrátil čas potřebný pro plánování. Navíc s ním mohou pracovat i kolegové v případě mojí nepřítomnosti. Díky přesnějším výpočtům také očekávám mírné zvýšení množství vyráběné elektřiny při stejné výrobě tepla,“ řekl pražský energetik ZEVO Malešice Lukáš Crha, pro niž tým vědců program tři roky vyvíjel.
Zatímco v Praze začali proces spalování odpadků pomocí aplikace řídit letos, v Brně něco podobného využívají už šest let. „Řídící systém obsahuje bilanční software, který průběžně vyhodnocuje vstupní a výstupní parametry z celého procesu, tedy ze spalování, přenosu energie na turbínu a z dodávek tepla a elektrické energie. Díky programu jsme schopni ze stoprocentně přesných diagramů dodávek tepla a elektrické energie poměrně přesně plánovat i vyhodnocovat,“ uvedl Martin Drozd, mluvčí společnosti SAKO Brno, která přeměňuje směsný komunální odpad na tepelnou a elektrickou energii.
Spalovny, jež s podobným programem nepracují, mají nyní šanci. Základní principy se dají podle Martina Pavlase snadno upravit jinému zařízení na míru.


*****

Ing. Martin Pavlas, Ph.D., Ústav procesního inženýrství FSI, Divize energetiky, procesů a ekologie, další informace

Kateřina Růžičková, 17. 8. 2017