Česká hlava ocenila unikátní holografický mikroskop

www.techmagazin.cz / 18.1.2017

Tým z Fakulty strojního inženýrství a CEITEC VUT získal ocenění v prestižní soutěži Česká hlava, kde od roku 2002 pravidelně přebírají vědci ocenění v několika kategoriích za vědu a výzkum.

Cenu společnosti Kapsch za invenci získal tým vedený Radimem Chmelíkem za unikátní mikroskop umožňující pozorovat živé buňky i bez použití kontrastních látek, jež byly až dosud k tomuto účelu potřebné, avšak mohly ovlivňovat chování buněk. Použitím nového mikroskopu mohou vědci buňky pozorovat ve zcela přirozeném prostředí. „Díky pozorování živých buněk neinvazivním způsobem můžeme přesně měřit jejich reakce na vnější podněty, např. aplikaci potenciálních léčiv. Výsledky současných experimentů, které provádíme s kolegy z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, dávají naději na využití mikroskopu k individualizaci nádorové léčby. Na vývoji multimodálního holografického mikroskopu se podílel i Tomáš Slabý ze společnosti Tescan Brno, do vědecké práce se intenzivně zapojovali i studenti VUT, na výzkumu se podílejí i buněční biologové z CEITEC MU. Jak zdůraznil zástupce ředitele CEITEC VUT Tomáš Šikola, projekt je příkladem úspěšné multidisciplinární spolupráce, kde se podařilo propojit týmy z různých oblastí živé a neživé vědy. Unikátní přístroj, který se už objevil v komerční nabídce pod označením Q-Phase, je patentově chráněn v ČR, EU, USA, Číně, Japonsku a zemích zahrnutých do Euroasijského patentového úřadu.

Kateřina Růžičková, 19. 1. 2017