SPIL Scientific Conference: Energy, Water, Emission Waste in Industry and Cities

Od 6. do 7. prosince pořádá Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost (SPIL), která působí v NETME Centre při FSI VUT v Brně, svoji první vědeckou konferenci. Tým složený z českých i zahraničních výzkumníků pod vedením profesora Jiřího Klemeše připravuje setkání se špičkovými výzkumníky z celého světa, kteří se věnují procesnímu inženýrství, energetice a trvalé udržitelnosti.

Úvodní den konference se bude konat v Hotelu International v Brně a ponese se v duchu přednášek a networkingových setkání se zahraničními experty. Následující den se potom konference přesune na Fakultu strojního inženýrství, kde bude kromě přednášek připraveno i několik workshopů pro mladé výzkumníky. Podrobný program naleznete na webových stránkách konference www.conferencespil.com.

Konference je přístupná zdarma pro výzkumníky i zájemce z veřejné sféry a firem. Zaregistrujte se ještě dnes a zjistěte, jaké trendy a témata aktuálně hýbou těmito obory.

Radka Šťávová, 20. 9. 2017