Studijní a pracovní stáže v programu Erasmus+ na akademický rok 2018/19

Vedení FSI ve spolupráci s Odborem zahraničních vztahů Rektorátu VUT vyhlásilo výběrové řízení na studijní a pracovní stáže v programu Erasmus+ na akademický rok 2018/19 (zimní i letní semestr). Přihlášky odevzdávejte do středy 10. 1. 2018 do 11.00 hodin osobně paní A. Cupákové, studijní oddělení, A1/0220.

Česká přihláška na studijní stáž Erasmus+, Traineeship agreement na pracovní stáž Erasmus+ a informace k programu jsou k dispozici zde.

Kritéria výběrového řízení:

  • dosažená jazyková úroveň (v době podání přihlášky do výběrového řízení musíte splňovat alespoň úroveň, kterou požaduje zahraniční univerzita),
  • vybrané předměty na zahraniční univerzitě,
  • vážený průměr za celé studium,
  • obor, ročník a stupeň studia,
  • datum podání přihlášky.

V tomto výběrovém řízení bude uplatněna výjimka ze Směrnice děkana č. 5/2013, bod 3 – student oboru navazujícího magisterského studijního programu, který hodlá pokračovat ve studiu dalšího oboru (absolvent NMS) si může podat přihlášku na pobyt v zimním semestru.

Upozorňujeme, že přihláška je závazná!

Alena Cupáková, 1. 12. 2017