Stávající děkan Jaroslav Katolický povede i nadále FSI

Akademický senát FSI VUT v Brně na zasedání dne 14.12.2017 zvolil kandidáta na funkci děkana pro funkční období 2018–2022. Tím se stal stávající děkan FSI Jaroslav Katolický, který tak po jmenování do funkce prodlouží své dosavadní čtyřleté funkční období.Tým proděkanů zůstává pro následující funkční období ve stejném složení:

Ing. Josef Bednář, Ph.D. bakalářské studium, akreditace
doc. Ing. Vladimı́r Fuis, Ph.D. magisterské studium, mezinárodnı́ studium
doc. Ing. Jiřı́ Hlinka, Ph.D. vnější vztahy, spolupráce s průmyslem
prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. tvůrčí činnost, doktorské studiumProgramové prohlášení Jaroslava Katolického

Protokol o volbě

Kateřina Růžičková, 15. 12. 2017