Začalo druhé funkční období děkana Jaroslava Katolického

V prosinci 2017 Akademický senát FSI VUT v Brně opětovné zvolil Jaroslava Katolického děkanem Fakulty strojního inženýrství. Po lednovém převzetí jmenovacího dekretu začalo dne 1. února jeho druhé čtyřleté funkční období ve vedení fakulty.Tým proděkanů zůstává pro následující funkční období ve stejném složení:

Ing. Josef Bednář, Ph.D. bakalářské studium, akreditace
doc. Ing. Vladimı́r Fuis, Ph.D. magisterské studium, mezinárodnı́ studium
doc. Ing. Jiřı́ Hlinka, Ph.D. vnější vztahy, spolupráce s průmyslem
prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. tvůrčí činnost, doktorské studiumProgramové prohlášení Jaroslava Katolického

Kateřina Růžičková, 1. 2. 2018