Přihlášky na Free Mover

Vážení studenti,

máte v plánu ještě v tomto kalendářním roce uskutečnit studijní či pracovní pobyt v rámci Rozvojového programu MŠMT, tzv. Free Mover? Pokud ano, přihlášky do programu odevzdávejte osobně Aleně Cupákové, studijní oddělení, dv. č. A1/0220, do 27. 4. 2018 do 11:00.

Formulář přihlášky do programu a informace k programu zde nebo u paní Cupákové.

Alena Cupáková, 26. 3. 2018