Krajské kolo fyzikální olympiády

Ve středu 25. dubna 2018 se v prostorách Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně bude konat krajské kolo 59. ročníku fyzikální olympiády.

Soutěž pořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky spolu s Jednotou českých matematiků a fyziků. Cílem soutěže je získat studenty pro hlubší studium fyziky a technických oborů, vyhledávat budoucí odborníky ve fyzice a v technických vědách, neboť v souvislosti s neustálým vývojem vědy a techniky je těchto odborníků stále více zapotřebí. Soutěž také ukáže, jak je možné vědomosti z fyziky používat při řešení úloh i v praxi.

Krajské kolo kategorií B, C a D, stejně jako v předcházejících letech, hostí Fakulta strojního inženýrství, organizačně ji zajišťuje Ústav fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně.

Kategorie B je určena pro studenty 3. ročníku středních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií, kategorie C je určena pro studenty 2. ročníku středních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií, kategorie D je určena pro studenty 1. ročníku středních škola a odpovídajících tříd víceletých gymnázií.


Místo konání:
Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, Technická 2896/2, 616 69 Brno, aula Q
mapa areálu fakulty


Propozice:

  • Na základě výsledků školních kol 59. ročníku FO jsou prostřednictvím svých učitelů fyziky nebo ředitelů škol pozváni úspěšní řešitelé domácího kola.
  • V krajském kole budou soutěžící samostatně řešit 4 teoretické úlohy, jejichž řešení bude bodováno.
  • Na řešení se počítá se 4 hodinami čistého času.
  • Soutěžící by měli mít s sebou: psací a rýsovací potřeby, MF tabulky, neprogramovatelnou kalkulačku a vhodné občerstvení (pití, jídlo). Jiné pomůcky nejsou při soutěži dovoleny. Používání mobilního telefonu během soutěže není dovoleno.
  • Výsledky krajského kola budou zveřejněny po sumarizaci výsledků ze všech krajů, tedy za 2-3 týdny po krajském kole.

Více informací na webu soutěže.

Harmonogram:

  • Od 8:00 od 8:30 hod. probíhá prezence soutěžících.
    Mimobrněnským studentům bude v době 8:30 – 9:00 hod. proplaceno jízdné IDSJmK do Brna a zpět a jízdenky městskou dopravou v Brně; jízdenky musíte odevzdat jako doklad. Podrobné informace o proplácení jízdenek naleznete zde.
  • Zahájení soutěže asi v 9:00 hod.
  • Předpokládaný konec asi v 13.00–13.10 hod.

Před zahájením soutěže proběhne krátká prezentace fakulty. Soutěžící i jejich doprovod budou mít také příležitost navštívit vybrané laboratoře fakulty.

Doprovodný program soutěže


Kateřina Růžičková, 3. 4. 2018