Zápisy z nového přijímacího řízení do 1. ročníku bakalářského studia pro akademický rok 2018/2019

Pro přijaté uchazeče do 1. ročníku (netýká se uchazečů, kteří již studovali na FSI)

Další informace

Ludmila Mikšová, 4. 6. 2018