Zápisy z nového přijímacího řízení do bakalářského studia pro akademický rok 2018/2019

Zápisy pro přijaté uchazeče do 1.–3. ročníku, kteří mají předchozí studium na FSI

Další informace

Ludmila Mikšová, 4. 6. 2018