Internetová matematická olympiáda

Ústav matematiky Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně pořádá tradičně poslední úterý v listopadu soutěž pro středoškoláky – INTERNETOVOU MATEMATICKOU OLYMPIÁDU. Jedná se o jedinou týmovou internetovou matematickou olympiádu pořádanou v České republice.


Jedenáctý ročník soutěže se uskuteční v úterý 27. listopadu 2018.Jak vypadá soutěžní den?

V 9:00 je ukončena registrace týmů a současně je na internetových stránkách soutěže zveřejněno zadání deseti příkladů. Do 11:00 mají týmy možnost doručit elektronicky svá řešení. Podle pravidel mohou studenti k řešení používat jakékoliv dostupné pomůcky a materiály včetně vyhledávání informací na internetu, přičemž mohou dokonce i programovat.


Kdo soutěž připravuje?

Deset zajímavých úkolů připraví studenti studentům! Na přípravě i realizaci olympiády se významně podílí studenti oboru Matematické inženýrství, oboru Aplikovaná matematika a Inženýrská mechanika.


Jak jsou týmy hodnoceny?

Hodnocení příkladů je netradiční. Nejvíce bodů je možné získat za příklady, které zvládne vyřešit nejméně účastníků.


Kolik studentů se do soutěže zapojuje?

Do loňského ročníku soutěže se zapojilo 222 týmů ze 120 středních škol České i Slovenské republiky, což znamenalo účast cca 1500 studentů.


Kontaktní osoba: Mgr. Jana Hoderová, Ph.D., tel. 541142800, email: hoderova@fme.vutbr.cz

Pořadatel: Ústav matematiky, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně

Kateřina Růžičková, 22. 8. 2018