Imatrikulace studentů 1. ročníku

Slavnostní Imatrikulace studentů 1. ročníku bakalářského studijního programu se budou konat dne 21. 9. 2018 v aule Q, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Technická 2 v následujících časech:

9:00 hodin – studenti, jejichž příjmení začíná písmenem A – J,
10:30 hodin – studenti, jejichž příjmení začíná písmenem K – Q,
12:00 hodin – studenti, jejichž příjmení začíná písmenem R – Ž.

Více viz pokyn děkana č. 11/2018.

Ludmila Mikšová, 29. 8. 2018