Den firem 2019

Ve čtvrtek 14. března 2019 od 10:00 do 15:00 pořádá Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně 21. ročník Dne firem. Veletrh nabízí studentům možnost setkat se přímo na fakultě se zástupci strojírenských firem z nejrůznějších odvětví. Budoucí inženýři zde mohou najít odbornou praxi, práci po ukončení studia i inspiraci k tomu, čemu se mohou v budoucnosti věnovat.

Den firem je jedinečnou akcí, která umožňuje zaměstnavatelům v oboru strojírenství a budoucím absolventům strojního inženýrství se navzájem více poznat. V posledních letech se na FSI prezentuje více než 50 strojírenských firem s tuzemskou i nadnárodní působností.

Zástupci firem zde mají šanci přímo oslovit nové kvalitní technické odborníky v řadě strojírenských oborů nebo také zájemce o spolupráci formou praxe, stáže, trainee programu, brigády nebo realizace bakalářské a diplomové práce.

Absolventi naší fakulty jsou u zaměstnavatelů vnímáni velice pozitivně. Svědčí o tom také to, že v letech 2016 a 2017 získala Fakulta strojního inženýrství VUT ocenění ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI. Přínos našich absolventů pro trh práce a také jejich kvalifikovanost je ze strany zaměstnavatelů hodnocena jako nejvyšší v České republice.

Pro studenty je pak Den firem příležitostí blíže poznat potencionálního zaměstnavatele, zjistit více o nabízených pozicích i o podmínkách získání zajímavé a perspektivní práce. Účastníci akce dostanou přehledně zpracovaný katalog se základními informace o každé z prezentujících se firem.

Přijměte prosím pozvání na 21. ročník Dne firem. Věříme, že i tento ročník bude prospěšný a přínosný pro naše studenty, výzkumníky a zástupce strojírenských firem.

Připomeňte si, jak probíhal Den firem 2018: https://www.fme.vutbr.cz/clanek.html?zid=60898

Kontaktní osoba pro firmy:

Mgr. Radka Šťávová

e-mail: stavova@fme.vutbr.cz, tel. 541 144 988, mob. 777 365 499

Radka Šťávová, 14. 1. 2019