Učitelské mobility a mobility školení – Erasmus+

Vedení FSI ve spolupráci s Odborem zahraničních vztahů Rektorátu VUT vyhlásilo výběrové řízení na učitelské mobility a mobility školení v rámci programu Erasmus+ na období červen 2019 až leden 2020 akademického roku 2019/20. Přihlášku, která je ke stažení zde, odevzdávejte do 25. 4. 2019 osobně nebo přes podatelnu k rukám A. Cupákové (studijní oddělení, A1/0220) nebo e-mailem na cupakova@fme.vutbr.cz.

Upozorňujeme, že přihláška je závazná.

Alena Cupáková, 1. 4. 2019