Absolventské stáže v rámci programu Erasmus+

Vedení FSI ve spolupráci s Odborem zahraničních vztahů Rektorátu VUT vyhlásilo výběrového řízení na absolventské stáže v rámci programu Erasmus+ pro akademický rok 2019/20. Přihlášku do programu se všemi přílohami, ke stažení zde, odevzdávejte do 31. 5. 2019 do 11.00 hodin osobně A. Cupákové, studijní oddělení, A1/0220.

Základním požadavkem je předložení podnikem potvrzeného TA nebo doložená komunikace s podnikem/společností, ze které je zřejmé, že absolventovi bude umožněno účastnit se stáže.

Podmínky realizace jsou uvedené v Kvalifikačních podmínkách na webu fakulty (Studium, Erasmus).

Platí: ukončení stáže nejpozději do 360 dnů od vykonání SZZ nebo do 30. 9. 2020 (co nastane dříve).

Alena Cupáková, 12. 4. 2019