Připravované akce

Přijímací zkoušky do doktorského studia na ak. rok. 2018/2019

podle rozpisu v období 21.–27. 6. 2017

Celý článek
21. 6. 2018 – 27. 6. 2018

Výstava diplomových prací a výstava soutěže DESIGN.S, Mezinárodního bienále studentského designu 2018

Výstava diplomových prací 2017/2018 oboru Průmyslový design ve strojírenství spolu s výstavou mezinárodní soutěže studentského designu Design.S bude probíhat v Technickém muzeu v Brně od 25.6. do 16.9.2018.

Další informace
25. 6. 2018 – 16. 9. 2018

Zápisy z nového přijímacího řízení do 1. ročníku bakalářského studia pro akademický rok 2018/2019

Pro přijaté uchazeče do 1. ročníku (netýká se uchazečů, kteří již studovali na FSI)

Další informace
3. 7. 2018

The 2018 International Conference on Nanoscience + Technology

CEITEC spolupořádá mezinárodní konferenci, která poskytne mezinárodní fórum pro diskusi o nejnovějším vývoji vědy a technologie nanometrů a příslušných přístrojů a metodik. Konference se koná v Brně na BVV 22.-27.7.2018.

Další informace
22. 7. 2018 – 27. 7. 2018

Zápisy z nového přijímacího řízení do bakalářského studia pro akademický rok 2018/2019

Zápisy pro přijaté uchazeče do 1.–3. ročníku, kteří mají předchozí studium na FSI

Další informace
23. 8. 2018

Mezinárodní letní škola mechatroniky

Letní škola mechatroniky nabízí možnost získat teoretické a především praktické zkušenosti s technologiemi v mechatronice. Účastnící se seznámí s výpočetními a simulačními nástroji MATLAB a Simulink, na skutečných motorech aplikují technologii Rapid Control Prototyping apod.

Další informace
3. 9. 2018 – 8. 9. 2018

HYDROTURBO 2018

Energetický ústav spolupořádá konferenci HYDROTURBO 2018. Tato tradiční konference se koná jednou za dva roky a setkávají se na ní odborníci z vývoje, výroby, konstrukce a provozu hydroenergetických zařízení. Konference se koná 25.9.-27.9.2018 v Bratislavě.

Další informace
25. 9. 2018 – 27. 9. 2018

READ 2018

Mezinárodní konference Research and Education in Aircraft Design (READ), která se koná každé 2 roky, umožňuje výměnu informací o pokroku ve výzkumu a výuce leteckého inženýrství. Konferenci letos pořádá Letecký ústava FSI a bude se konat v Brně od 7.-9.11.

Další informace
7. 11. 2018 – 9. 11. 2018

The 18th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2018

Mezinárodní konference s tradiční účastí cca 100 odborníků z celého světa se zaměřuje nejen na oblast mechatroniky, ale i další inženýrské obory. Společně s FSI akci pořádá ČVUT Praha a Univerzita obrany Brno. Konference se koná 5.-7.12. v Brně.

Další informace
5. 12. 2018 – 7. 12. 2018

Talentové zkoušky na studijní obor B-PDS Průmyslový design ve strojírenství 2018/2019

Talentové zkoušky na studijní obor B-PDS Průmyslový design ve strojírenství se konají vždy na konci zimního semestru 1. ročníku studia Strojního inženýrství. V roce 2018 je termín stanoven na 7.12.

Další informace
7. 12. 2018