Připravované akce

16th IUVSTA International Summer School on Physics at Nanoscale

Velmi úspěšná letní škola pořádaná každé tři roky v České republice

Další informace
12. 6. 2017 – 17. 6. 2017

MENDEL 2017 – 23rd International Conference on Soft Computing

Ústav automatizace a informatiky FSI VUT v Brně pořádá 23. ročník mezinárodní konference MENDEL 2017. Záštitu nad akcí převzal primátor statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál.

Další informace
20. 6. 2017 – 22. 6. 2017

Přijímací zkoušky do doktorského studia – termíny

podle rozpisu v období 21.–29. 6. 2017

Celý článek
21. 6. 2017 – 29. 6. 2017

Zápisy do 1. ročníku navazujícího magisterského studia

posluchárny P1 a P2, podle rozpisu

Další informace
29. 6. 2017

Zápisy do 1. ročníku bakalářského studia

posluchárny P1 a P2, podle rozpisu

Další informace
4. 7. 2017

Promoce – červenec 2017

aula Q, 10.–13. 7. 2017

Další informace
10. 7. 2017 – 13. 7. 2017

Zápisy do vyšších ročníků bakalářského a navazujícího magisterského studia

elektronicky od 1. do 10. září 2017, nově přijatí osobně 5. září 2017

Další informace
1. 9. 2017 – 10. 9. 2017

International Mechatronics Summer School 2017

Letní škola je prakticky zaměřena a určena studentům s běžnými základy mechaniky, matematiky a programování

Celý článek
4. 9. 2017 – 9. 9. 2017

Conference DiffEqApp

Ústav matematiky FSI pořádá pod záštitou primátora města Brna mezinárodní konferenci zaměřenou na diferenciální rovnice a jejich aplikace "Differential Equations and Applications".

Další informace
4. 9. 2017 – 7. 9. 2017

12th International Conference Mechatronics 2017

12. ročník tradiční mezinárodní konference Mechatronics 2017, která se pořádá ve spolupráci s kolegy z Warsaw University of Technology, Polsko

Další informace
6. 9. 2017 – 8. 9. 2017