Pokyny děkana

Je zobrazen pouze veřejný obsah. Neveřejný obsah se zobrazí po přihlášení.

Rok 2017

  • Pokyn děkana č. 5/2017
    Pravidla pro studium v kurzech celoživotního vzdělávání v akademickém roce 2017/18
  • Pokyn děkana č. 2/2017
    Detaily a organizační zajištění přijímacího řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2017/2018

Neplatné předpisy

Rok 2017

Rok 2016