Operační program
Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Seznam již ukončených projektů v členění podle roku jejich ukončení.

2015

 • CZ.1.07/2.3.00/30.0039
  Excelentní mladí vědci na VUT v Brně
  zahájení: 1.7.2012, ukončení: 30.6.2015
  příjemce: Rektorát
  spolupříjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Lucie Tomešová
  spoluřešitel: prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc.
 • CZ.1.07/2.3.00/30.0005
  Podpora tvorby excelentních týmů mezioborového výzkumu na VUT
  zahájení: 1.7.2012, ukončení: 30.6.2015
  příjemce: Rektorát
  spolupříjemce: NETME Centre
  hlavní řešitel: Ing. Lucie Tomešová
  spoluřešitel: prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc.
 • CZ.1.07/2.2.00/28.0256
  Středoevropský energetický institut
  zahájení: 1.4.2013, ukončení: 30.6.2015
  příjemce: Fakulta strojní
  spolupříjemce: EÚ-odbor energetického inženýrství
  hlavní řešitel: prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.
  spoluřešitel: doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc.

2014

 • CZ.1.07/2.2.00/28.0250
  Inovace mezioborového studia přírodních věd a inženýrství
  zahájení: 1.1.2012, ukončení: 31.12.2014
  příjemce: Ústav fyzikálního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. RNDr. Petr Dub, CSc.
 • CZ.1.07/2.4.00/31.0046
  NETME Working - inovace a transfer pro strojní praxi
  zahájení: 9.2.2012, ukončení: 31.1.2014
  příjemce: Laboratoř přenosu tepla a proudění
  hlavní řešitel: prof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc.
 • CZ.1.07/2.4.00/31.0089
  Partnerské sítě pro zahradnictví a krajinářskou architekturu
  zahájení: 1.9.2012, ukončení: 31.8.2014
  příjemce: Mendelova univerzita v Brně
  spolupříjemce: Ústav procesního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Jaroslav Jícha, CSc.
 • CZ.1.07/2.4.00/17.0116
  Partnerství v jaderné energetice nové generace
  zahájení: 1.6.2011, ukončení: 31.5.2014
  příjemce: Ústav elektroenergetiky
  spolupříjemce: EÚ-odbor energetického inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Karel Katovský, Ph.D.
 • CZ.1.07/2.4.00/31.0080
  Partnerství v oblasti energetiky
  zahájení: 30.6.2012, ukončení: 31.5.2014
  příjemce: Moravskoslezský energetický klastr
  spolupříjemce: Ústav procesního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Jan Poledník
  spoluřešitel: prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c.
 • CZ.1.07/2.3.00/35.0004
  Popularizace výsledků VaV VUT v Brně a podpora systematické práce se studenty
  zahájení: 1.6.2012, ukončení: 30.5.2014
  příjemce: Ústav materiálových věd a inženýrství
  hlavní řešitel: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
 • CZ.1.07/2.4.00/12.0017
  Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji
  zahájení: 1.6.2011, ukončení: 31.5.2014
  příjemce: Děkanát
  hlavní řešitel: Ing. Ivan Ćirović
  spoluřešitel: Ing. Hana Petrušková
 • CZ.1.07/2.2.00/28.0278
  Studio digitálního sochařství a nových médií
  zahájení: 1.1.2012, ukončení: 31.12.2014
  příjemce: Ateliéry a kabinety FaVU
  spolupříjemce: ÚK-odbor průmyslového designu
  hlavní řešitel: prof. akad. soch. Michal Gabriel
  spoluřešitel: doc. Ing. arch. Jan Rajlich

2013

 • CZ.1.07/2.2.00/15.0463
  Modernizace výukových materiálů a didaktických metod
  zahájení: 1.9.2010, ukončení: 31.8.2013
  příjemce: ÚAI-odbor aplikované informatiky
  hlavní řešitel: prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.

2012

 • CZ.1.07/2.4.00/12.0094
  Consulting point pro rozvoj spolupráce v oblasti řízení inovací a transferu technologií
  zahájení: 1.10.2009, ukončení: 30.9.2012
  příjemce: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
  spolupříjemce: ÚST-odbor technologie obrábění
  hlavní řešitel: prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.
 • CZ.1.07/1.1.00/08.0010
  Inovace odborného vzdělávání na středních školách zamřené na využívání energetických zdrojů pro 21. století a na jejich dopad na životní prostředí
  zahájení: 1.1.2010, ukončení: 30.9.2012
  příjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
 • CZ.1.07/2.3.00/09.0091
  Vzdělávání akademických a vědeckých pracovníků v oblasti přípravy a řízení projektů financovaných z evropských zdrojů
  zahájení: 1.9.2009, ukončení: 31.8.2012
  příjemce: Západočeská univerzita v Plzni
  spolupříjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Hana Petrušková
 • CZ.1.07/2.3.00/09.0147
  Vzdělávání lidských zdrojů pro rozvoj týmů ve vývoji a výzkumu
  zahájení: 1.9.2009, ukončení: 31.8.2012
  příjemce: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
  spolupříjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D.

2008

 • CZ.04.03/3.2.15.2/0285
  Inovace VŠ oborů strojního zaměření v podmínkách informační společnosti
  zahájení: 27.6.2006, ukončení: 26.6.2008
  příjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.

2007

 • CZ/06/A/EX/134265
  Angličtina pro technockou komunikaci v evropských strojírenských podnicích
  zahájení: 1.1.2007, ukončení: 30.9.2007
  příjemce: Ústav jazyků
  hlavní řešitel: PhDr. Zuzana Svobodová
 • CZ.04.1.03/3.2.15.1/0075
  Inovace studijních programů bakal., magister. a doktor. v oborech Strojírenská technologie, Strojírenská technologie a průmyslový management, Výrobní technologie a průmyslový management
  zahájení: 1.10.2005, ukončení: 30.9.2007
  příjemce: ÚST-odbor technologie obrábění
  hlavní řešitel: prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.
 • CZ.04.1.03/3.2.15.2/0291
  Kurzy dalšího vzdělávání pro metodicko-řídící funkci v systémech managementu jakosti (QMS), systémech environmentálního managementu (EMS) a systémech managementu bezpečnosti a ochrany zdrvaí při práci (HaSMS)
  zahájení: 30.6.2006, ukončení: 29.12.2007
  příjemce: Ústav metrologie a zkušebnictví
  hlavní řešitel: doc. Ing. Vasilij Teš, CSc.

2005

 • CZ/02/B/F/LA/134043
  Writing Professional English
  zahájení: 1.11.2002, ukončení: 31.10.2005
  příjemce: Ústav jazyků
  hlavní řešitel: PhDr. Zuzana Svobodová

2001

 • CZ/98/1/82536/PI/iii.1.a/FPC
  Writing in English - A Practical Handbook for Scientific and Technical Writers.
  zahájení: 1.1.1999, ukončení: 31.12.2001
  příjemce: Ústav jazyků
  hlavní řešitel: PhDr. Zuzana Svobodová