Den firem na FSI

Setkání zástupců firem se studenty s názvem Den firem na FSI probíhá v prostorách fakulty každý rok v jarních měsících. Jeho cílem je navázání kontaktů studentů s jejich budoucími zaměstnavateli.

Dne firem na FSI se účastní zástupci průmyslových podniků a personálních agentur nejen regionálního a celorepublikového významu, ale i firmy s mezinárodní působností. Představují zde své pracovní nabídky, možnosti stáží a další formy spolupráce se studenty technických oborů. Společnosti a průmyslové podniky mají možnost oslovit studenty a připravit je na úspěšné přijímací řízení. Studenti si mohou uvědomit, jaké znalosti a dovednosti je potřeba rozvíjet pro úspěšné uplatnění na trhu práce.

V roce 2014 se uskutečnil již 16. ročník Dne firem na FSI, na kterém se prezentovalo více než čtyřicet předních průmyslových podniků. S možnostmi pracovního uplatnění se seznámilo téměř 1.000 studentů z Fakulty strojního inženýrství i dalších fakult VUT v Brně.

Informace o Dni firem 2017 naleznete zde.

Pokud máte zájem se na Dni firem FSI prezentovat, kontaktujte:
Ing. Milenu Reinsch-Staffovou,
e-mail: staffova@fme.vutbr.cz, tel. 541 142 167.