Ing. Jitka Pavlíková

E-mail:   pavlikova@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav automatizace a informatiky
Odbor aplikované informatiky
Zařazení:   Asistent
Místnost:   A4/713
Telefon:   +420 54114 3351

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1965 – 1971 VUT v Brně, fakulta elektrotechnická
 • 1983 - 1985 Postgraduální studium na VUT v Brně, Numerické metody v inženýrské praxi

Přehled zaměstnání

 • 1971 – 1973 ZKL Brno: programátor
 • 1973 - 1976 Institut ČSKVŘ: analytik-programátor, samostatný řešitel
 • 1976 – 1981 Silniční vývoj Brno: matematik–analytik, samostatný řešitel
 • 1981 – 1986 ČSAV,Ústav fyzikální metalurgiev Brně: matematik - analytik
 • 1986 – 1990 FAST VUT v Brně,výuka předmětů matematika a kybernetika
 • 1999 – 2001 FORZA 2000:externí řešitel ekonomického informačního systému
 • 1986 – 1991 ÚTMŘ při VUT v Brně,samostatný výzkumný pracovník specialista
 • 1991 – dosud,odborný asistent, Ústav automatizace a informatiky,FSI,VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • 1986 - 1990 VUT v Brně, FAST, předměty: technická kybernetika, matematika
 • 1992 - 2005 VUT v Brně, FSI, předmety: marketink a management, účetnictví
 • 1992 - dosud VUT v Brně, FSI, předmety: informatika, automatizace a řízení

Vědeckovýzkumná činnost

 • 1973-1976, Realizované projekty Zpracování skladu a odbytu Merina Trenčín
 • 1976-1981, Realizované projekty Zpracování evidence MTZ, DKP a ZP pro Silniční vývoj Brno
 • 1978-1981, Realizovaný projekt Zpracování účetnictví pro n.p. Silnice
 • 1988-1990, Řešitel a koordinátor st. úkolu SPEV 903800001
 • 1999–2001, Externí řešitel ekonomického informačního systému (objednávky, smlouvy, fakturace, sklad) firmy FORZA 2000.

Akademické stáže v zahraničí

 • 1971 odborné semináře ICL, programovací jazyk COBOL
 • 1973 cyklická školení firmy Burroughs, programovací jazyk GP300

Univerzitní aktivity

 • 1994 - dosud, Jeden ze zakládajících členů Nadace (1994), která se transformovala na Nadační fond Progresívních informačních technologií, jednatel správní rady.
 • 1994 - dosud, Člen organizačního výboru Mezinárodní konference Mendel 1994 -2006.

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT