Ing. Martin Chabičovský, Ph.D.

E-mail:   chabicovsky@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Laboratoř přenosu tepla a proudění
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   D3/211
Telefon:   +420 54114 3286

Vzdělání a akademická kvalifikace

Datum

22. 7. 2011 – 4. 5. 2016

Získaná kvalifikace, titul

Téma závěrečné práce

Ph.D., Inženýrská mechanika – Aplikovaná mechanika

Faktory ovlivňující sprchové chlazení za vysokých teplot

Jméno a adresa organizace

Laboratoř přenosu tepla a proudění, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Technická 2896/2, 616 69 Brno (Česká Republika)

Datum

24. 6. 2009 - 23. 6. 2011

Získaná kvalifikace, titul

Téma závěrečné práce

Jméno a adresa organizace

Ing., Aplikované vědy v inženýrství – Matematické inženýrství

Statistická analýza rozdělení extrémních hodnot pro cenzorovaná data

Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Technická 2896/2, 616 69 Brno (Česká Republika)

Datum

14. 7. 2006 - 23. 6. 2009

Získaná kvalifikace, titul

Téma závěrečné práce

Bc., Aplikované vědy v inženýrství – Matematické inženýrství

Ilustrace zákona velkých čísel pomocí simulací

Jméno a adresa organizace

Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Technická 2896/2, 616 69 Brno (Česká Republika)

   
 
 

Přehled zaměstnání

Datum

1. 2. 2013 - současnost

pozice

Výzkumník, technik

Jméno a adresa zaměstnavatele

Laboratoř přenosu tepla a proudění, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Technická 2896/2, 616 69 Brno (Česká Republika)

Zaměření práce

Experimentální výzkum v oblasti materiálových vědy a přenosu tepla, Plánování a příprava experimentů pro měření intenzity chlazení, Příprava a modifikace zkušebních zařízení, vyhodnocení měření a statistické zobecňování získaných dat, Numerické modelování/simulace procesů chlazení, výzkum vrstvy oxidů, tepelné zpracování ocelí, návrh a výroba senzorů pro měření teplot, měření teplot v provozu válcovny trub

Vědeckovýzkumná činnost

 • Vědeckovýzkumná činnost je hlavně zaměřena na řešení problematiky přenosu tepla s aplikacemi v hutnictví, ocelářství a tváření kovů za tepla.
 • Výzkum je realizován převážně ve spolupráci s průmyslem, případně za podpory domácích nebo zahraničních grantů.

Akademické stáže v zahraničí

Datum

Typ získané kvalifikace

Jméno a adresa organizace

16.7. 2012 – 19.7. 2012

Školení – výroba oceli a proces válcování

U. S. Steel Košice, s.r.o.

Vstupný areál U. S. Steel

044 54 Košice

Slovak Republic

   

Datum

Typ získané kvalifikace

Jméno a adresa organizace

09.09. 2013 – 15.12. 2013

Tříměsíční stáž ve výzkumném oddělení firmy

Fives Stein, R&D department

108-112 Avenue De La Liberte, 94700 Maisons-Alfort, France

Spolupráce s průmyslem

Hlavní partneři:

 • Třinecké železárny, Czech republic
 • Fives Stein, France
 • POSCO, Korea
 • Danieli, Italy
 • Siemens, Italy

Projekty

Řešitel či spoluřešitel následujících grantů

 • Interní grant FSI: Vliv oxidu na přenos tepla, na výsledné materiálové vlastnosti a na mikrostrukturu, 01.01.2014 - 31.12.2016, FSI-S-14-2437
 • Interní grant FSI: Parametry dvoufázového proudění ovlivňující chlazení pevných povrchů, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
 • MPO TRIO: FV10253, Výzkum a vývoj progresivních mikrolegovaných materiálů pro teplotně řízené válcování a ochlazování s následným zušlechtěním bezešvých trub pro použití v oblasti OCTG a strojním průmyslu, zahájení: 01.10.2016, ukončení: 31.12.2018

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

 15

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

28

Vybrané publikace:

 • HNÍZDIL, M.; CHABIČOVSKÝ, M.:
  Improvement of S355J2 Steel Mechanical Properties by Heat Treatment,
  24th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALSAND TECHNOLOGY, pp.84-84, ISBN 978-961-94088-0-3, (2016), Inštitut za kovinske materiale in tehnologije
  abstrakt
 • POHANKA, M.; CHABIČOVSKÝ, M.; ONDRUCH, T.:
  Thermophysical properties measurement of scale layer on steel substrate using flash method,
  24th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALSAND TECHNOLOGY, pp.175-175, ISBN 978-961-94088-0-3, (2016), Inštitut za kovinske materiale in tehnologije
  abstrakt
 • BROŽOVÁ, T.; CHABIČOVSKÝ, M.; HORSKÝ, J.:
  Influence of the surface roughness on the cooling intensity during spray cooling,
  METAL 2016, 25rd International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings, pp.41-46, ISBN 978-80-87294-67-3, (2016), TANGER Ltd.
  článek ve sborníku
  akce: METAL 2016, Brno, 25.05.2016-27.05.2016
 • HORSKÝ, J.; HNÍZDIL, M.; CHABIČOVSKÝ, M.; KOTRBÁČEK, P.:
  In-line heat treatment of flat products,
  Proceedings European Conference on Heat Treatment 2016 and 3rd International Conference on Heat Treatment and Surface Engineering in Automotive Applications, 11 – 13 May 2016, Prague, Czech Republic, pp.1-8, ISBN 978-80-904462-9-8, (2016), Asociace pro tepelné zpracování kovů
  článek ve sborníku
  akce: European Conference on Heat Treatment 2016 and 3rd International Conference on Heat Treatment and Surface Engineering in Automotive Applications, Praha, 11.05.2016-13.05.2016
 • CHABIČOVSKÝ, M.; HORSKÝ, J.; RAUDENSKÝ, M.; HNÍZDIL, M.; KOTRBÁČEK, P.:
  Design of quenching units for heat treatment of tubes,
  La Metallurgia Italiana, Vol.2016, (2016), No.1, pp.23-28, ISSN 0026-0843, Associazione Italiana di Metallurgia
  článek v časopise
 • HNÍZDIL, M.; CHABIČOVSKÝ, M.:
  Low temperature surface cooling
  souhrnná výzkumná zpráva k smluv. výzkumu
 • CHABIČOVSKÝ, M.; HNÍZDIL, M.; TSENG, A.; RAUDENSKÝ, M.:
  Effects of oxide layer on Leidenfrost temperature during spray cooling of steel at high temperatures,
  International journal of heat and mass transfer, pp.236-246, ISSN 0017-9310, Elseviere
  článek v časopise
 • HORSKÝ, J.; KOTRBÁČEK, P.; HNÍZDIL, M.; CHABIČOVSKÝ, M.; STRÁNSKÝ, M.:
  Heat transfer measurement on run out table voestalpine Stahl
  souhrnná výzkumná zpráva k smluv. výzkumu
 • CHABIČOVSKÝ, M.; VOTAVOVÁ, M.; HORSKÝ, J.; TUROŇ, R.; ŠIMEČEK, P.:
  Heat treatment of tubes,
  METAL 2015, 24rd International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings, pp.1-6, ISBN 978-80-87294-58-1, (2015), Tanger Ltd.
  článek ve sborníku
  akce: METAL 2015 24th International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, 03.06.2015-05.06.2015
 • HRABOVSKÝ, J.; CHABIČOVSKÝ, M.; ASTROUSKI, I.; KOTRBÁČEK, P.:
  THE HEAT TRANSFER COEFFICIENT AT DISCONTINUED WATER SPRAY COOLING,
  METAL 2015, 24rd International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings, pp.1-6, ISBN 978-80-87294-58-1, (2015), TANGER
  článek ve sborníku
  akce: METAL 2015 24th International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, 03.06.2015-05.06.2015
 • CHABIČOVSKÝ, M.; HORSKÝ, J.; RAUDENSKÝ, M.; HNÍZDIL, M.; KOTRBÁČEK, P.:
  DESIGN OF QUENCHING UNITS FOR HEAT TREATMENT OF TUBES,
  European conference on Heat treatment 2015 a 22nd IFHTSE congres, pp.1-9, ISBN 978-88-98990-03-0, (2015), Associazione Italiana di metallurgia
  článek ve sborníku
  akce: European conference on Heat treatment 2015 a 22nd IFHTSE congres, Venice, 20.05.2015-22.06.2015
 • CHABIČOVSKÝ, M.; HORSKÝ, J.; HNÍZDIL, M.; STRÁNSKÝ, M.:
  In-line tepelné zpracování ocelových profilů a trubek,
  Hutnické listy, Vol.68, (2015), No.2, pp.14-19, ISSN 0018-8069, Ocelot s.r.o
  článek v časopise
 • HNÍZDIL, M.; CHABIČOVSKÝ, M.; RAUDENSKÝ, M.:
  Influence of the impact angle and pressure on the spray cooling of vertically moving hot steel surfaces,
  Materiali in tehnologije, Vol.49, (2015), No.3, pp.333-336, ISSN 1580-2949, Insitute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia
  článek v časopise
 • CHABIČOVSKÝ, M.; RAUDENSKÝ, M.:
  Techniques of measuring spray-cooling homogeneity,
  Materiali in tehnologije, Vol.49, (2015), No.3, pp.337-341, ISSN 1580-2949, Insitute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia
  článek v časopise
 • HRABOVSKÝ, J.; CHABIČOVSKÝ, M.; HORSKÝ, J.:
  The Effect of Discontinued Water Spray Cooling on the Heat Transfer Coefficient,
  World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol.9, (2015), No.1, pp.81-87, ISSN 1307-6892, World Academy of Science, Engineering and Technology
  článek v časopise
 • HORSKÝ, J.; CHABIČOVSKÝ, M.; HNÍZDIL, M.; STRÁNSKÝ, M.; KOTRBÁČEK, P.:
  Chlazení trubek – první testy
  souhrnná výzkumná zpráva k smluv. výzkumu
 • CHABIČOVSKÝ, M.; HORSKÝ, J.; HNÍZDIL, M.; STRÁNSKÝ, M.; KOTRBÁČEK, P.:
  Chlazení trubek
  souhrnná výzkumná zpráva k smluv. výzkumu
 • Kotrbáček Petr, Chabičovský Martin, Komínek Jan:
  Zařízení pro nastavování polohy trysek chladicího systému
 • HNÍZDIL, M.; CHABIČOVSKÝ, M.; RAUDENSKÝ, M.; MAGADOUX, E.; CODE, F.:
  Spray Cooling Unit for Heat Treatment of Stainless Steel Sheets,
  Advanced Materials Research, Vol.936, (2014), No.1, pp.1720-1724, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications
  článek v časopise
 • RAUDENSKÝ, M.; CHABIČOVSKÝ, M.; HRABOVSKÝ, J.:
  IMPACT OF OXIDE SCALE ON HEAT TREATMENT OF STEELS,
  METAL 2014, 23rd International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings, pp.553-558, ISBN 978-80-87294-54-3, (2014), Tanger Ltd.
  článek ve sborníku
  akce: METAL 2014: 23nd International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, 21.05.2014-23.05.2014
 • HNÍZDIL, M.; CHABIČOVSKÝ, M.; RAUDENSKÝ,M.:
  Influence of impact angle and pressure on spray cooling of vertically moving hot steel surfaces,
  Program and book of abstracts, 21th Conference on Materials and Technology, pp.85-85, ISBN 978-961-92518-6-7, (2013), Institute of Metals and Technology
  abstrakt
 • CHABIČOVSKÝ, M.; RAUDENSKÝ, M.:
  TECHNIQUES OF MEASUREMENT OF SPRAY COOLING HOMOGENEITY,
  Program and book of abstracts, 21th Conference on Materials and Technology, pp.58-58, ISBN 978-961-92518-6-7, (2013), Institute of Metals and Technology
  abstrakt
 • RAUDENSKÝ, M.; HNÍZDIL, M.; CHABIČOVSKÝ, M.; KOMÍNEK, J.:
  Testing of the WET RJC test bench
  souhrnná výzkumná zpráva k smluv. výzkumu
 • HNÍZDIL, M.; POHANKA, M.; RAUDENSKÝ, M.; CHABIČOVSKÝ, M.; STRÁNSKÝ, M.:
  Cooling Tests: 1/preparation of the samples, 2/ tests to be performed
  souhrnná výzkumná zpráva k smluv. výzkumu
 • CHABIČOVSKÝ, M.; RAUDENSKÝ, M.:
  EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF SPRAY COOLING OF HORIZONTALLY AND VERTICALLY ORIENTED SURFACES,
  Conference proceedings of 22nd Conference on metallurgy and materials, pp.198-202, ISBN 978-80-87294-41-3, (2013), Tanger, s.r.o.
  článek ve sborníku
  akce: METAL 2013: 22nd International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, 15.05.2013-17.05.2013
 • CHABIČOVSKÝ, M.; RAUDENSKÝ, M.:
  Experimental Investigation of the Heat Transfer Coeficient,
  Materiali in tehnologije, Vol.47, (2013), No.3, pp.395-398, ISSN 1580-2949, Insitute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia
  článek v časopise
 • CHABIČOVSKÝ, M.; RAUDENSKÝ, M.:
  EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE HEAT TRANSFER COEFFICIENT,
  Program and book of abstracts, 20th Conference on Materials and Technology, pp.49-49, ISBN 978-961-92518-5-0, (2012), Institute of Metals and Technology
  abstrakt
 • RAUDENSKÝ, M.; HORSKÝ, J.; HNÍZDIL, M.; CHABIČOVSKÝ, M.; LUKS, T.; KVAPIL, J.; PELÍŠEK, M.; HRAZDIL, V.:
  Measurement of the existing sprayline cooling capacity and determining of upper limit of cooling intensity
  souhrnná výzkumná zpráva k smluv. výzkumu
 • HORSKÝ, J.; ONDROUŠKOVÁ, J.; LUKS, T.; CHABIČOVSKÝ, M.:
  HTC Measurements for Secondary Cooling Nozzles
  souhrnná výzkumná zpráva k smluv. výzkumu
 • CHABIČOVSKÝ, M.; RAUDENSKÝ, M.; HNÍZDIL, M.:
  INFLUENCE OF WATER TEMPERATURE ON HEAT TRANSFER COEFFICIENT IN SPRAY COOLING OF STEEL SURFACES,
  ENGINEERING MECHANICS 2012, pp.126-127, ISBN 978-80-86246-39-0, (2012), J. Náprstek, C. Fischer
  článek ve sborníku
  akce: Engineering Mechanics 2012, Svratka, 14.05.2012-17.05.2012

Seznam publikací na portálu VUT