Ing. Miroslava Horynová, Ph.D.

E-mail:   horynova@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
Zařazení:   Pracovník
Místnost:   A3/207
Telefon:   +420 54114 3147

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2011 - 2015   Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor fyzikální a materiálové inženýrství
 • 2009 - 2011   Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor materiálové inženýrství
 • 2006 - 2009   Bc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor materiálové inženýrství
 • 2002 - 2006   Střední průmyslová škola ve Frýdku-Místku, obor Strojírenství

Přehled zaměstnání

2010 - dosud   technický pracovník, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Ústav materiálových věd a inženýrství

2015 - dosud   vědecký pracovník - junior, Středoevropský technologický institut, Výzkumná skupiny Charakteriazce materiálů a pkročilé povlaky

Pedagogická činnost

 • BUM - Úvod do materiálových věd a inženýrství
 • 3SV - Struktura a vlastnosti materiálu
 • DZM - Zkoušení materiálů a výrobků
 • VT II- Výrobní technologie

Vědeckovýzkumná činnost

Mikrostruktura, mechanické vlastnosti, korozní a únavové chování kovových materiálů se zaměřením na hořčíkové slitiny.

Vývoj, hodnocení a testování kovových a kompozitních biodegradabilních materiálů a dále povrchových úprav pro biologické aplikace.

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

26

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

21

Citace ostatní (bez autocitací)

Vybrané publikace:

 • HORYNOVÁ, M.; ZAPLETAL, J.; DOLEŽAL, P.; GEJDOŠ, P.:
  Evaluation of fatigue life of AZ31 magnesium alloy fabricated by squeeze casting,
  Materials and design, Vol.45, (2013), No.3, pp.253-264, ISSN 0261-3069, ELSEVIER
  článek v časopise
 • ZAPLETAL, J.; DOLEŽAL, P.; GEJDOŠ, P.; HORYNOVÁ, M.:
  INFLUENCE OF HEAT TREATMENT ON MICROSTRUCTURE AND FATIGUE BEHAVIOR OF AZ61 MAGNESIUM ALLOY,
  Acta Metallurgica Slovaca, Vol.18, (2012), No.2, pp.92-99, ISSN 1335-1532, Technická univerzita Košice
  článek v časopise
 • DOLEŽAL, P.; ZAPLETAL, J.; HORYNOVÁ, M.; GEJDOŠ, P.; ČELKO, L.:
  CYCLIC DEFORMATION RESPONSE OF AZ31 MAGNESIUM ALLOY AFTER CORROSION DEGRADATION,
  Chemické listy, Vol.105, (2011), No.S, pp.787-789, ISSN 0009-2770, Chemické listy
  článek v časopise
 • HORYNOVÁ, M.; DOLEŽAL, P.; GEJDOŠ, P.; ZAPLETAL, J.; JANOVÁ, D.:
  Influence of heat treatment on mechanical properties and microstructure of AZ61 magnesium alloy,
  Transaction of the VŠB-Technical university of Ostrava, Mechanical series, Vol.LVI, (2010), No.2, pp.73-82, ISSN 1210-0471
  článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • MONTUFAR JIMENEZ, E.; HORYNOVÁ, M.; CASAS LUNA, M.; DIAZ-DE-LA-TORRE, S.; ČELKO, L.; KLAKURKOVÁ, L.; SPOTZ, Z.; DIÉGUEZ-TREJO, G.; FOHLEROVÁ, Z.; DVOŘÁK, K.; ZIKMUND, T.; KAISER, J.:
  Spark plasma sintering of load-bearing iron-carbon nanotube-tricalcium phosphate CerMets for orthopaedic applications,
  JOM, Vol.68, (2016), No.4, pp.1134-1142, ISSN 1047-4838, Springer US
  článek v časopise

  Recently, ceramic-metallic composite materials (CerMets) have been investigated for orthopaedic applications with promising results. This first generation of bio-CerMets combine the bioactivity of hydroxyapatite with the mechanical stability of titanium to fabricate bioactive, tough and biomechanically more biocompatible osteosynthetic devices. Nonetheless, these first CerMets are not biodegradable materials and a second surgery is required to remove the implant after bone healing. The present work aims to develop the next generation bio-CerMets, which are potential biodegradable materials. Process to produce the new biodegradable CerMet consisted of mixing powder of soluble and osteoconductive alpha tricalcium phosphate with biocompatible and biodegradable iron and consolidation through spark plasma sintering (SPS) method. The microstructure, composition and mechanical strength of the new CerMet were studied by metallography, X-ray diffraction and diametral tensile strength test, respectively. The results show that SPS produces CerMet with higher mechanical performance (120 MPa) than the ceramic component alone (29 MPa) and similar mechanical strength to the pure metallic component (129 MPa). Nonetheless, although that short sintering time (10 min) was used, partial transformation of the alpha tricalcium phosphate into its allotropic and slightly less soluble beta phase was observed. Cell adhesion test shows that osteoblasts are able to attach to the CerMet surface, presenting spread morphology regardless of the component of the material with which they are in contact. However, the degradation process restricted to the small volume of the cell culture well quickly reduces the osteoblast viability.
 • ROČŇÁKOVÁ, I.; MONTUFAR JIMENEZ, E.; HORYNOVÁ, M.; ZIKMUND, T.; NOVOTNÝ, K.; KLAKURKOVÁ, L.; ČELKO, L.; SONG, G-L; KAISER, J.:
  Assessment of localized corrosion under simulated physiological conditions of magnesium samples with heterogeneous microstructure: value of X-ray computed micro-tomography platform,
  CORROSION SCIENCE, Vol.104, (2016), No.3, pp.187-196, ISSN 0010-938X, Elsevier
  článek v časopise

  Accurate assessment of magnesium degradation is crucial for the development of safe medical devices. X-ray computed microtomography is one of the methods that are recently used to evaluate the corrosion of magnesium. This work validates the potential of this method to discern the different corrosion rates of different surfaces of a magnesium coupon, representing a real advantage of this technique over other methodologies that only evaluate the overall corrosion behaviour. The results also show that magnesium corrodes faster in zones with high twin density and that its corrosion product formation varies in different simulated physiological fluids.
 • Balagna, C., Fais, A., Brunelli, K., Peruzzo, L., Horynová, M., Čelko, L., Spriano, S. :
  Electro-sinter-forged Ni–Ti alloy,
  INTERMETALLICS, Vol.68, (2016), No.1, pp.31-41, ISSN 0966-9795, Elsevier
  článek v časopise

  An innovative powder metallurgical process (Electro-Sinter-Forging – ESF) has been applied to a gas atomized Ni–Ti powder to avoid the typical drawbacks of the conventional industrial processing of this material: oxygen pick up, high processing temperature and slow cooling rate. At the same time, the ESF allows to overcome the low sintering activity of the Ni–Ti powders. Sintered materials, produced by using different processing conditions, are characterized and compared. Results concerning the thermal, structural, microstructural and mechanical analyses are reported and discussed. The density of the sintered samples increases by increasing the amount of applied energy and final pressure during the sintering process. The sample showing the highest density has a direct phase transformation on heating and cooling, with broad DSC peaks, and small thermal hysteresis; it is austenitic at room temperature, with a low amount of coarse (micrometric) precipitates, Ti4Ni2Ox nanometric precipitates and high hardness. The ESF sintering at highest energies
 • HORYNOVÁ, M.; ZAPLETAL, J.; DOLEŽAL, P.; GEJDOŠ, P.:
  Evaluation of fatigue life of AZ31 magnesium alloy fabricated by squeeze casting,
  Materials and design, Vol.45, (2013), No.3, pp.253-264, ISSN 0261-3069, ELSEVIER
  článek v časopise

  Cyklická deformační odezva a únavová životnost hořčíkové slitiny AZ31, vyrobené metodou squeeze casting, byly hodnoceny v módu řízení zátěžné síly za pokojové teploty. Byly provedeny nízko- a vysokocyklové únavové zkoušky s amplitudou napětí v rozmezí 40 až 110 MPa. Dále byla provedena analýza hysterezních smyček. Nebyla pozorována asymetri smyček v oblastech tah-tlak; v obou oblastech docházelo k cyklickému zpevnění. V nízkocyklové cyklové oblasti bylo únavové chování vyjádřeno pomocí Wohlerovy a derivované Manson-Coffinovy křivky. Experimentální data v nízko- a vysokocyklové oblasti byla proložena regresními funkcemi. S-N křivky vykazovaly hladký průběh při přechodu z nízko- do vysokocyklové oblasti a nebyl pozorován žádný výrazný rozptyl experimentálních dat. Dále bylo provedena metalografická a fraktografická analýza. Únavové trhliny iniciovaly na povrchu zkušebních těles nebo na shlucích sekundárních částic; oblast statického dolomu byla charakterizována transkrystalickým tvárným lomem.
 • DOLEŽAL, P.; ZAPLETAL, J.; HORYNOVÁ, M.; GEJDOŠ, P.; ČELKO, L.:
  CYCLIC DEFORMATION RESPONSE OF AZ31 MAGNESIUM ALLOY AFTER CORROSION DEGRADATION,
  Chemické listy, Vol.105, (2011), No.S, pp.787-789, ISSN 0009-2770, Chemické listy
  článek v časopise

  Cyklická deformační odezva a únavové chování v nízkocyklové oblasti bylo studováno u slitiny AZ31 v základním stavu a po korozní degradaci. Únavové zkoušky probíhaly v módu řízené amplitudy napětí. Únavová zkušební tělesa byla podrobena korozní degradaci v korozní komoře s mlhou 5% roztoku chloridu sodného a dobou expozice 480 a 1000 hodin. Mez únavy poklesla z 52,1 MPa na 47,5 MPa (480 hod) a 38,4 MPa (1000 hod). Pokles únavové životnosti v důsledku korozního napadení je výraznější na nižších amplitudách napětí, na vyšších hladinách je životnost prakticky stejná.