prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc.

E-mail:   zemcik.l@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
Odbor slévárenství
Zařazení:   Profesor
Místnost:   A1/1719
Telefon:   +420 54114 2654

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1966, maturita, SPŠ slévárenská v Brně, Slévárenská technologie
 • 1971, Ing., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Slévárenská technologie
 • 1986, CSc., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Strojírenská technologie
 • 1990, Doc., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Strojírenská technologie
 • 2002, Doc., Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava, obor Metalurgická technologie
 • 2010, Prof., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Strojírenská technologie

Přehled zaměstnání

 • 1971-1978, metalurg, Slévárna přesného lití PBS Velká Bíteš
 • 1978-1990, odborný asistent, Katedra slévárenství FS VUT v Brně
 • 1990-2010, docent, Ústav strojírenské technologie FSI VUT v Brně
 • 2010-dosud, profesor, Ústav strojírenské technologie FSI VUT v Brně

Vědeckovýzkumná činnost

 • Termodynamika metalurgických procesů, vakuová metalurgie, přesné lití.
 • Současné aktivity: Metalurgie slitin Mg-Li, Ti-Al a Ti-Ni.

Mimouniverzitní aktivity

 • 1973, člen České slévárenské společnosti
 • 1996, člen Vědecké společnosti pro nauku o kovech
 • 2012, člen oborové rady doktorského studijního programu Metalurgie, oboru Metalurgická technologie, VŠB- Technická univerzita Ostrava

Projekty

 • Projekty grantové agentury České republiky:
 • 106/95/0470 Metalurgie, struktura a vlastnosti slitin Mg-Li (spoluřešitel)
 • 106/96/1293 Modely růstu grafitu v šedě tuhnoucích litinách a jejich aplikace (řešitel)
 • 106/00/0751 Kompozitní materiály se superlehkou matricí (spoluřešitel)
 • 106/01/1590 Fyzikální a fyzikálně chemické aspekty přípravy intermetalických slitin gama TiAl (řešitel)
 • 106/04/0422 Vliv submikronových a nanometrických částic modifikátoru na krystalizaci slévárenských slitin Mg-Li (spoluřešitel)
 • 106/04/0853 Studium tepelně deformačních cyklů v soustavě keramická skořepina -slitina gama TiAl (řešitel)
 • 106/05/0918 Vztah mezi přípravou, strukturou a transformačním chováním tvarově paměťových slitin NiTi (spoluřešitel)
 • 106/07/0762 Struktura, vlastnosti a metalurgie téměř stechiometrických slitin TiAl (spoluřešitel)
 • 106/09/1913 Martenzitické transformace ve slitinách NiTi (spoluřešitel)
 • Projekt výzkumu a vývoje MPO ČR č. FI-IM3/213: Vývoj špičkového turbodmychadla s nízkými výrobními náklady pro motory o výkonu do 800 kW a se středním efektivním tlakem do 25 bar (spoluřešitel)
 • Projekt Alfa Technologické agentury ČR č. TA01010766: Výzkum a vývoj technologie výroby rozměrných, tenkostěnných a vysoce jakostních odlitků z Al slitin (člen řešitelského týmu)
 • Projekt 0216 T.O. F1 FR VŠ: Počítačová podpora výuky technologických předmětů –modelování technologických procesů pomocí Mathcad (řešitel)

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

5

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

20

Citace ostatní (bez autocitací)

12

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • HORÁČEK, M.; ZEMČÍK, L.; KOSOUR, V.; STACHOVEC, I.; SOUKUPOVÁ, L.; VAŠŤÁK, P.; HORENSKÝ, J.; JEDOVNICKÝ, J.:
  Research and development of technology for large, thin wall, high quality aluminium castings for aircraft industry,
  Foundry Trade Journal, Vol.189, (2015), No.3730, pp.360-364, ISSN 0015-9042, Foundry Trade Journal Ltd
  článek v časopise
 • HORÁČEK, M.; ZEMČÍK, L.; KOSOUR, V.; STACHOVEC, I.; SOUKUPOVÁ, L.; VAŠŤÁK, P.; HORENSKÝ, J.; JEDOVNICKÝ, J.:
  Výzkum a vývoj technologie výroby rozměrných, tenkostěnných a vysoce jakostních odlitků ze slitin Al,
  Slévárenství, Vol.LXII, (2014), No.9-10, pp.352-357, ISSN 0037-6825, Svaz sléváren České republiky
  článek v časopise
 • ZEMČÍK, L.:
  Kinetika odplyňování slitin hliníku,
  Slévárenství, Vol.62, (2014), No.7-8, pp.212-215, ISSN 0037-6825, Svaz sléváren ČR
  článek v časopise
 • HORÁČEK, M.; ZEMČÍK, L.; KOSOUR, V.; STACHOVEC, I.; SOUKUPOVÁ, L.; VAŠŤÁK, P.; HORENSKÝ, J.; JEDOVNICKÝ, J.:
  Research and Development of Technology for Large – Thin Wall – High Quality Aluminum Castings for Aircraft Industry,
  71st World Foundry Congress Bilbao 2014, pp.1-9, ISBN 978-84-617-0087-5, (2014), World Foundry Congress
  článek ve sborníku
  akce: 71st World Foundry Congress Bilbao 2014, Bilbao, 19.05.2014-21.05.2014
 • ZEMČÍK, L.:
  Vodík ve slitinách hliníku,
  Slévárenství, Vol.LX, (2012), No.5-6, pp.154-157, ISSN 0037-6825, Svazsléváren ČR
  článek v časopise
 • ZEMČÍK, L.:
  Fyzikálně chemické modely reakcí tavenina atmosféra vakuové indukční pece,
  Hutnické listy, Vol.LXIV, (2011), No.2, pp.32-39, ISSN 0018-8069, Ocelot s.r.o.
  článek v časopise
 • ZEMČÍK, L.; DLOUHÝ, A.:
  Vznik termoelastických napětí v odlitcích ze slitin TiAl odlévaných do keramických skořepinových forem,
  Slévárenství, Vol.LVIII, (2010), No.11-12, pp.383-386, ISSN 0037-6825, Svaz sléváren ČR
  článek v časopise
 • ZEMČÍK, L.; ŠUPÁLEK, M.; KRUTIŠ, V.; DLOUHÝ, A.:
  Přesné lití turbínových kol turbodmychadel ze slitin TiAl,
  Slévárenství, Vol.LVII, (2009), No.11-12, pp.407-410, ISSN 0037-6825, Svaz sléváren ČR
  článek v časopise
 • ZEMČÍK, L.; DLOUHÝ, A.; UMSHAUS, J.:
  Odlévání turbínových kol turbodmychadel ze slitin TiAl technologií přesného lití,
  Slévárenství, Vol.LVI, (2008), No.9-10, pp.417-421, ISSN 0037-6825, Svaz sléváren ČR
  článek v časopise
 • DLOUHÝ, A.; DOČEKALOVÁ, K.; BARTÁK, T.; DLOUHÝ, I.; ZEMČÍK, L.:
  Refractory crucible melting and related mechanical properties of Nb-containing TiAl alloys,
  Structural Aluminides for Elevated Temperatures, pp.9-14, ISBN 978-0-87339-720-9, (2008), The Minerals, Metals & Materials Society
  článek ve sborníku
  akce: Structural Aluminides for Elevated Temperatures, New Orleans, 09.03.2008-13.03.2008
 • KRÓL, S.; MALECKÁ, J.; ZEMČÍK, L.:
  The influence of selected parameters on the course of cyclic oxidation of TiAl intermetallics,
  Advances in Materials Science, Vol.2007(7), (2007), No.4(14), pp.57-62, ISSN 1730-2439, Gdansk Scientific Society
  článek v časopise
 • ZEMČÍK, L.; DLOUHÝ, A.; DOČEKALOVÁ, K.:
  Vacuum induction melting of near-gamma TiAl intermetallic alloys,
  Advances in Materials Science, Vol.2007(7), (2007), No.4(14), pp.121-126, ISSN 1730-2439, Gdansk Scientific Society
  článek v časopise
 • KRÓL, S.; MALECKÁ, J.; ZEMČÍK, L.:
  Struktura warstwy produktów oraz procesy dyfuzyjne zachodzace podczas utleniania stopu Ti-46Al-7Nb,
  Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika, Vol.321/2007, (2007), No.89, pp.173-179, Politechnika Opolska
  článek v časopise
 • ZEMČÍK, L.; DLOUHÝ, A.; DOČEKALOVÁ, K.:
  Investment casting of near-gamma TiAl intermetallic alloys,
  Proceedings of the 2007 International Symposium on Liquid Metal Processing and Casting, pp.213-218, (2007), Société Francaise de Metallurgie et des Matériaux
  článek ve sborníku
  akce: International Symposium on Liguid Metal Processing and Casting, Nancy, 02.09.2007-05.09.2007
 • KRÓL, S.; MALECKÁ, J.; ZEMČÍK, L.:
  Vliv vybraných parametrů na průběh cyklické oxidace intermetalické slitiny TiAl,
  Slévárenství, Vol.LV, (2007), No.7, pp.303-306, ISSN 0037-6825, Svaz sléváren ČR
  článek v časopise
 • DLOUHÝ, A., DOČEKALOVÁ, K., ZEMČÍK, L.:
  Vacuum induction melting and investment casting technologies tailored to near-gamma TiAl alloys,
  Materials Science Forum, Vol.2007, (2007), No.539-543, pp.1463-1468, ISSN 0255-5476, Trans Tech Publication Ltd
  článek v časopise
 • ZEMČÍK, L.:
  Technologie vakuového tavení žárupevných slitin a její vliv na vznik vad v odlitcích,
  Slévárenství, Vol.LV, (2007), No.2-3, pp.87-91, ISSN 0037-6825, Svaz sléváren ČR
  článek v časopise
 • KRÓL, S.; ZEMČÍK, L.; PRAŽMOWSKI, M.; PTÁČEK, L.:
  Izotermiczne utlenianie w powietrzu wybranych stopów tytanu,
  Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika, Vol.2005, (2005), No.308, pp.19-24, ISSN 1429-6055, Politechnika Opolska
  článek v časopise
 • ZEMČÍK, L., Dlouhý A.:
  Investment casting of gamma TiAl intermetallics,
  12th International Metallurgy-Materials Congress and Fair, pp.1-8, ISBN 975-395-941-9, (2005), UCEAT Chamber of Metallurgical Engineers
  článek ve sborníku
  akce: International Mettalurgy-Materials Congress and Fair, Ankara, 28.09.2005-02.10.2005
 • KRÓL, S.; ZEMČÍK, L.:
  Procesy dyfuzijne podczas utleniania stopów na osnowie fazy miedzymetalicznej gamma TiAl,
  Tytan i jego stopy. VIII Ogólnopolska Konferencja, pp.1-6, (2005), Politechnika Warszawska
  článek ve sborníku
  akce: VIII Ogólnopolska Konferencja Tytan i jego stopy, Warszava, 24.09.2005-26.09.2005
 • DOČEKALOVÁ, K.; VÁLEK, R.; ZEMČÍK, L.:
  Vliv technologie přípravy na strukturu a vlastnosti slitin gama TiAl,
  10. konference Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů, pp.319-322, ISBN 80-01-03251-5, (2005), ČVUT Praha
  článek ve sborníku
  akce: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů, Lázně Libverda, 17.06.2008-19.06.2008
 • DLOUHÝ, A., ZEMČÍK, L.:
  Investment Casting Technology Tailored to Near-Gamma TiAl Alloys,
  First Invited COST 526 Conference on Automatic Process Optimization in Materials Technology, pp.146-154, (2005), University of Applied Sciences Aargau
  prezentace
  akce: Automatic Process Optimization in Materials Technology, Morschach, 30.05.2005-31.05.2005
 • DOČEKALOVÁ, K.; ZEMČÍK, L.; FIALA, J.:
  Interakce mezi TiAl taveninou a keramickými tavícími kelímky s povlaky,
  14. mezinárodní konference metalurgie a materiálů Metal 2005, pp.1-9, ISBN 80-86840-13-1, (2005), Tanger, spol. s r.o.
  článek ve sborníku
  akce: METAL 2005, Hradec nad Moravicí, 24.05.2005-26.05.2005
 • Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík:
  Polykomponentní slitiny hořčíku modifikované sodíkem,
  METAL 2005, pp.83-171, ISBN 80-86840-13-1, (2005), TANGER
  článek ve sborníku
  akce: METAL 2005, Hradec nad Moravicí, 24.05.2005-26.05.2005
 • PTÁČEK, L.; ZEMČÍK, L.:
  Polykomponentní slitiny hořčíku modifikované sodíkem,
  METAL 2005, pp.1-7, ISBN 80-86840-13-1, (2005)
  článek ve sborníku
  akce: METAL 2005, Hradec nad Moravicí, 24.05.2005-26.05.2005
 • ZEMČÍK, L., DLOUHÝ, A., KRÓL, S.:
  Vakuová metalurgie intermetalik TiAl,
  METAL 2005, 14. mez. konference metalurgie a materiálů, pp.1-7, ISBN 80-86840-13-1, (2005), TANGER Ostrava
  článek ve sborníku
  akce: METAL 2005, Hradec nad Moravicí, 24.05.2005-26.05.2005
 • ČECH, J., ZEMČÍK, L., ZALABA, R., PALÁN, K., BAŘINOVÁ, D.:
  Experimental and the simulation methods of determing residual stress in Al-alloys,
  Werkstoffwoche 2004, pp.100-108, (2004), Deutsche Gesellschaft für Materialkunde
  článek ve sborníku
  akce: Werkstoffwoche 2004, Mnichov, 21.09.2004-23.09.2004
 • ČECH, J., RUSÍN, K., ZEMČÍK, L., ZALABA, R., ŠVAŘÍČEK, K., BAŘINOVÁ, D.:
  Comparison of the Experimental and the Simulation Method of Establishing Residual Stress in Aluminium Alloys,
  2nd International Conference and Exhibition on New Developments in Metallurgical Process Technology, pp.155-159, ISBN 88-85298-51-6, (2004), Associazione Italiana di Metallurgia
  článek ve sborníku
  akce: 2nd International Conference + Exhibition on New Developments in Metallurgical Process Technology, Riva del Garda, 19.09.2004-21.09.2004
 • ZEMČÍK, L.; DLOUHÝ, A.; MALEC, S.:
  Processing of gamma TiAl intermetallic castings,
  2nd International Conference + Exhibition on New Developments in Metallurgical Procress Technology, pp.80-88, ISBN 88-85298-51-6, (2004), Associazione Italiana di Metallurgia
  článek ve sborníku
  akce: 2nd International Conference + Exhibition on New Developments in Metallurgical Process Technology, Riva del Garda, 19.09.2004-21.09.2004
 • ČECH, J., ZEMČÍK, L., PALÁN, K., ZALABA, R., LIPOVÝ, R., BAŘINOVÁ, D.:
  Using the Die-Casting and Squeeze-Casting to Produce Castings for Automotive Industry,
  Archiwum odlewnictwa, pp.82-92, (2004), Polska akademia nauk
  článek ve sborníku
  akce: Krzepniecie metali i stopów, Kielce, 21.09.2004-23.09.2004
 • DLOUHÝ, A., ZEMČÍK, L.:
  Optimalizace přesného lití intermetalických slitin na bázi sloučeniny gama TiAl,
  Slévárenství, Vol.LII, (2004), No.6, pp.227-232, ISSN 0037-6825, Svaz sléváren ČR
  článek v časopise
 • ZEMČÍK, L., DLOUHÝ, A.:
  Tavení intermetalických slitin typu gama TiAl ve vakuových indukčních pecích,
  Slévárenství, Vol.LII, (2004), No.6, pp.223-227, ISSN 0037-6825, Svaz sléváren ČR
  článek v časopise
 • ZEMČÍK, L., DLOUHÝ, A.:
  Přesné lití odlitků z intermetalických slitin gama TiAl,
  METAL 2004, pp.70-77, ISBN 80-85988-95-X, (2004), TANGER, spol. s r.o.
  článek ve sborníku
  akce: METAL 2004, Hradec nad Moravicí, 18.05.2004-20.05.2004
 • DOČEKALOVÁ, K., DLOUHÝ, A., ZEMČÍK, L., FIALA, J.:
  Studium přechodových vrstev v systému Gama TiAl-CaO-Al203,
  METAL 2004, pp.50-56, ISBN 80-85988-95-X, (2004), TANGER, spol. s r.o. Ostrava
  článek ve sborníku
  akce: METAL 2004, Hradec nad Moravicí, 18.05.2004-20.05.2004
 • DLOUHÝ, A., ZEMČÍK, L., VÁLEK, R.:
  Near-Gamma TiAl Investment Casting and its Optimization,
  TMS 2003, pp.111, ISBN 0-87339-543-3, (2004), The Minerals, Metals + Materials Society
  článek ve sborníku
  akce: 132nd Annual Meeting + Exhibition, San Diego, 02.03.2003-06.03.2003
 • ČECH, J., ZEMČÍK, L.:
  Využití experimentu a simulace při stanovení vad odlitků litých metodami tlakového lití a squeeze casting,
  EUROMAT 2003, pp.111-113, (2003), FEMS
  článek ve sborníku
  akce: EUROMAT 2003, Lausanne, 01.09.2003-05.09.2003
 • ZEMČÍK, L., DLOUHÝ, A.:
  Odlévání odlitků z intermetalických slitin gama TiAl,
  Materiálové inžinierstvo, Vol.X, (2003), No.3/2003, pp.351-354, ISSN 1335-0803, Žilinská univerzita
  článek v časopise
 • ZEMČÍK, L., DLOUHÝ, A.:
  Metalurgie intermetalických slitin typu gama TiAl,
  METAL 2003, pp.160-165, ISBN 80-85988-82-8, (2003), TANGER, spol. s r.o. Ostrava
  článek ve sborníku
  akce: METAL 2003, Červený zámek, Hradec nad Moravicí, 20.05.2003-22.05.2003
 • ZEMČÍK, L., DLOUHÝ, A.:
  Metallurgy of y-TiAl intermetallics,
  Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika, Vol.2002, (2002), No.288, pp.101-105, ISSN 1429-6055, Politechnika Opolska
  článek v časopise
  akce: Mechanika,17.Mezinárodní sympozium, Opole, Glucholazy, 04.12.2002-06.12.2002
 • ČECH, J., ZEMČÍK, L.:
  Prediction of defects in die-cast castings by simulation and its experimental verification,
  Mechanika.17.Mezinárodní sympozium, pp.63-67, (2002), Politechnika opolska
  článek ve sborníku
  akce: Mechanika,17.Mezinárodní sympozium, Opole, Glucholazy, 04.12.2002-06.12.2002
 • ZEMČÍK, L., ČECH, J.:
  Analysis of experimental measurements of cooling curves of different alloys,with a view to making simulation software used in automotive industry more precise,
  Materials Week 2002, pp.400-406, ISBN 3-88355-314-X, (2002), Congress centre Munich
  článek ve sborníku
  akce: Materials Week 2002, Mnichov, 30.09.2002-02.10.2002
 • PALÁN, K., ČECH, J., ZEMČÍK, L., BAŘINOVÁ, D.:
  Možnosti experimentu a simulace při stanovení jakostních charakteristik u litin a vad u tlakově litých odlitků,
  Slévárenství, Vol.2002, (2002), No.8-9, pp.305-311, ISSN 0037-6825
  článek v časopise
 • ZEMČÍK, L.; DLOUHÝ, A.:
  Processing of gamma TiAl intermetallics from the viewpoint of physics and physical chemistry,
  Materials Week 2002, pp.182-187, ISBN 3-88355-314-X, (2002), Congress centre Munich
  článek ve sborníku
  akce: Materials Week 2002, Mnichov, 30.09.2002-02.10.2002
 • ČECH, J., ZEMČÍK, L.:
  Hodnocení křivek chladnutí různých slitin pro zpřesnění simulačních programů,
  Progresivní technologie ve slévárenství, pp.25-30, (2002), Vědeckotechnickáspolečnost západních Čech
  článek ve sborníku
  akce: Progresivní technologie ve slévárenství, Plzeň, 24.09.2002-25.09.2002
 • ZEMČÍK, L.; DLOUHÝ, A.:
  Metalurgické a technologické problémy výroby odlitků ze slitiny y-TiAl,
  Progresivní technologie ve slévárenství, pp.139-142, (2002), Vědeckotechnická společnost západních Čech
  článek ve sborníku
  akce: Progresivní technologie ve slévárenství, Plzeň, 24.09.2002-25.09.2002
 • PALÁN, K., ČECH, J., ZEMČÍK, L., BAŘINOVÁ, D.:
  Možnosti experimentu a simulace při stanovování jakostních charakteristik u litin a vad u tlakově litých odlitků,
  Progresivní technologie ve slévárenství, pp.105-113, (2002), Vědeckotechnická společnost zápaních Čech
  článek ve sborníku
  akce: Progresivní technologie ve slévárenství, Plzeň, 24.09.2002-25.09.2002
 • ZEMČÍK, L., DLOUHÝ, A., SVOBODA, M.:
  Metalografie odlitků intermetalických slitin GAMMA-TiAl,
  Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů, pp.322-325, ISBN 80-01-02545-4, (2002), ČVUT Praha
  článek ve sborníku
  akce: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů, Lázně Libverda, 19.06.2002-21.06.2002
 • DLOUHÝ, A., ZEMČÍK, L.:
  Metalografie odlitků intermetalických slitin y-TiAl,
  Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů, pp.322-325, ISBN 80-01-02545-4, (2002), Reprografické středisko ČVUT
  článek ve sborníku
  akce: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů, Lázně Libverda, 19.06.2002-21.06.2002
 • ČECH, J.; ZEMČÍK, L.:
  Rozbor křivek chladnutí různých slitin pro potřeby simulačních programů,
  Měření a regulace teplot v teorii a praxi, pp.120-125, ISBN 80-85988-75-5, (2002), Tanger s.r.o.
  článek ve sborníku
  akce: Měření a regulace teplot v teorii a praxi, Ostrava, 04.06.2002-05.06.2002
 • ČECH, J., ZEMČÍK, L.:
  Analysis of cooling curves of various alloys for the needs of simulation programs,
  Solidification of metals and alloys, pp.80-86, (2002), Univerzita Katowice
  článek ve sborníku
  akce: Solidification of metals and alloys, Kielce, 01.01.2002
 • BAŘINOVÁ, D., ČECH, J., ZEMČÍK, L.:
  Experimental and simulated evaluation of the quality of pressure and squeeze castings,
  Solidification of metals and alloys, pp.27-35, (2002), Universita Katowice
  článek ve sborníku
  akce: Solidification of metals and alloys, Kielce, 01.01.2002
 • RUSÍN, K., ZEMČÍK, L., SVOBODA, M.:
  Chemické a fyzikální změny pojiva a přísad v bentonitové směsi po tepelné degradaci,
  Strojní inženýrství 2001, pp.349-353, (2001), Slovenská universita
  článek ve sborníku
  akce: Strojné inžinierstvo 2001, Bratislava, Slovensko, 22.11.2001-22.11.2001
 • RUSÍN, K., SVOBODA, M., ZEMČÍK, L.:
  Vliv teploty teplotního pole odlitků na fyzikální chemické změny bentonitové formy,
  Doksem 2001, pp.145-148, (2001), Žilinská universita
  článek ve sborníku
  akce: DOKSEM 2001, Súlov, 15.11.2001-17.11.2001
 • ČECH, J., ZEMČÍK, L., BAŘINOVÁ, D.:
  Predikce mechanických, strukturních a napěťových vlastností pomocí experimentu a simulace,
  Slévárenství ve třetím tisíciletí, pp.73-80, (2001), Universita Plzeň
  článek ve sborníku
  akce: Slévárenství ve třetím tisíciletí, Plzeň, 09.10.2001-10.10.2001
 • ČECH, J., RUSÍN, K., ZEMČÍK, L.:
  Analysis of Temperature Field and Internal Stresses in Automotive Castings,
  New Materials in Casting Engineering, pp.49-56, (2001), Universita Polsko
  prezentace
  akce: New materials in casting engineering, Warsaw, 21.09.2001-22.09.2001
 • RUSÍN, K., SVOBODA, M., ČECH, J., ZEMČÍK, L.:
  Chemical and physical changes of binder and additives in bentonite mould after heat degradation,
  Technical forum, pp.1-8, (2001), Scientific research
  článek ve sborníku
  akce: New materials in casting engineering, Warsaw, 21.09.2001-22.09.2001
 • ČECH, J., ZEMČÍK, L.:
  Possibility of applying simulation and stress conditions in Mg-alloys,
  Solidification and Crystallisation of Metals, pp.63-69, (2001), Universita Polsko
  prezentace
  akce: Solidification and crystallysation of metals, Kielce, 20.09.2001-21.09.2001
 • ČECH, J., ZEMČÍK, L., BAŘINOVÁ, D.:
  Prediction of mechanical, structural and internal-stress properties of automotive castings,
  Solidification and crystallisation of metals, pp.88-92, (2001), Univerita Polsko
  článek ve sborníku
  akce: Solidification and crystallysation of metals, Kielce, 20.09.2001-21.09.2001
 • KRHOUNEK, P., ZEMČÍK, L.:
  Popis růstu grafitu v GJS pomocí matematického modelu,
  Technológia 2001, pp.109-111, ISBN 80-227-1567-0, (2001), Strojnická fakulat v Bratislavě
  článek ve sborníku
  akce: Technológie 2001, Bratislava, 11.09.2001-12.09.2001
 • ČECH, J., ZEMČÍK, L.:
  Prediction of temperature field and internal stresses in automotive castngs via experiment and simulation,
  Technologia 2001, pp.494-497, ISBN 80-227-1567-0, (2001), Strojní fakulta Bratislava
  článek ve sborníku
  akce: Technológie 2001, Bratislava, 11.09.2001-12.09.2001
 • ZEMČÍK, L.:
  Oxidace slitin při tavení ve vakuových indukčních pecích,
  Slévárenství, Vol.2001, (2001), No.7-8, pp.378-381, ISSN 0037-6825
  článek v časopise
 • ČECH, J., ZEMČÍK, L.:
  Experimental verification of temperature field and internal stresses simulation,
  Transfer 2001, pp.35-43, ISBN 80-88914-46-9, (2001), Universita Trenčín
  článek ve sborníku
  akce: Transfer 2001, Trenčín, 01.01.2001-01.01.2001
 • PTÁČEK, L.; USTOHAL, V.; ZEMČÍK, L.; JANOVÁ, D.:
  Structural Analysis of Binary and Polycomponent Mg-Li Alloys,
  Acta Metallurgica Slovaca, Vol.7, (2001), No.1, pp.459-462, ISSN 1335-1532
  článek v časopise
 • ČECH, J., ZEMČÍK, L.:
  Predikce výsledných vlastností odlitků z LKG na základě matematických modelů a simulace,
  Spolupráce 2000, pp.93-99, ISBN 80-7078-781-3, (2000), TU Ostrava
  článek ve sborníku
 • PACAL, B.; STRÁNSKÝ, K.; VOJTKULÁKOVÁ, Z.; ZEMČÍK, L.; KLAKURKOVÁ, L.; MILION, B.:
  Příspěvek k heterogenitě matrice LKG legovaných niklem,
  Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů, pp.93-96, ISBN 80-85988-40-2, (1999)
  článek ve sborníku
  akce: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů, Mariánské Lázně 1999 , Mariánské Lázně , 02.06.1999-06.06.1999
 • PTÁČEK, L., USTOHAL, V., ZEMČÍK, L.:
  Polycomponent Mg-Li-Me Alloys,
  Metallography'98. Proceedings of the 10th International Symp, pp.523-524, ISBN 80-7099-32, (1998), Technical University of Košice
  kapitola v knize
 • ZEMČÍK, L.:
  Modelování růstu grafitu v litině s kuličkovým grafitem,
  Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika, Vol.58, (1998), No.238, pp.153-158, ISSN 1429-6055
  článek v časopise
 • MÜNSTEROVÁ, E., STRÁNSKÝ, K., STRÁNSKÝ, L., ZEMČÍK, L.:
  Heterogenita prvků při krystalizaci tvárné litiny (LKG),
  Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej Seria Mechanika, Vol.1997, (1997), No.227, pp.101, ISSN 0209-0848
  článek v časopise
 • PTÁČEK, L., ZEMČÍK, L.:
  Metalurgie, struktura a vlastnosti slitin Mg-Li,
  Metal 97, 6. mezinár. metalurg. symposium, Tanger, pp.20-22, ISBN 8086122-00, (1997), Tanger, Ostrava
  kapitola v knize
 • ZEMČÍK, L., PTÁČEK, L.:
  Některé zkušenosti s přípravou slitin Mg-Li,
  Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej Seria Mechanika, Vol.1994, (1994), No.208, pp.99-104, ISSN 0209-0848, Wyzsza szkola inzynierska w Opolu
  článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • ZEMČÍK, L.:
  Vodík ve slitinách hliníku,
  Slévárenství, Vol.LX, (2012), No.5-6, pp.154-157, ISSN 0037-6825, Svazsléváren ČR
  článek v časopise

  Vznik bublin během tuhnutí odlitků ze slitin hliníku odlévaných do keramických skořepinových forem vyrobených metodou vytavitelného modelu je způsoben nízkou rozpustností vodíku v tuhém roztoku. Pokud koncentrace vodíku dosáhne potřebného přesycení, vodík se vyloučí v púodobě bublin. Článek shrnuje výsledky studia roztoku vodíku ve slitinách hliníku.
 • ZEMČÍK, L.:
  Fyzikálně chemické modely reakcí tavenina atmosféra vakuové indukční pece,
  Hutnické listy, Vol.LXIV, (2011), No.2, pp.32-39, ISSN 0018-8069, Ocelot s.r.o.
  článek v časopise

  Práce uvádí termodynamický rozbor a některé experimentální výsledky získané při studiu reakcí na rozhraní tavenina – atmosféra při tavení speciálních slitin ve vakuových indukčních pecích. Z provedených analýz vyplývá zvláštní postavení uhlíku ve vakuové metalurgii žárupevných slitin niklu – je to za běžných podmínek prvek s největší aktivitou ke kyslíku. Reakcí s kyslíkem atmosféry vakuové pece chrání ostatní složky taveniny před oxidací a snižuje tak nebezpečí výskytu oxidických inkluzí v odlitcích.
 • ZEMČÍK, L.; DLOUHÝ, A.:
  Vznik termoelastických napětí v odlitcích ze slitin TiAl odlévaných do keramických skořepinových forem,
  Slévárenství, Vol.LVIII, (2010), No.11-12, pp.383-386, ISSN 0037-6825, Svaz sléváren ČR
  článek v časopise

  Termoelastická napětí vznikají v odlitku během chladnutí systému keramická forma -odlitek na pokojovou teplotu jako důsledek brzděného smršťování v nepoddajné keramické formě. Minimální velikosti termoelastických napětí v odlitku bylo dosaženo na základě výsledků numerického řešení nestacionárního vedení tepla v systému intermetalický odlitek - keramická skořepinová forma a následné numerické simulace vzniku termoelastických napětí s využitím databáze creepových vlastností intermetalických slitin TiAl a databáze dilatací keramických skořepin.
 • ZEMČÍK, L.; DLOUHÝ, A.; DOČEKALOVÁ, K.:
  Investment casting of near-gamma TiAl intermetallic alloys,
  Proceedings of the 2007 International Symposium on Liquid Metal Processing and Casting, pp.213-218, (2007), Société Francaise de Metallurgie et des Matériaux
  článek ve sborníku
  akce: International Symposium on Liguid Metal Processing and Casting, Nancy, 02.09.2007-05.09.2007

  Práce obsahuje fyzikálně chemickou analýzu vypařování hliníku z roztavené slitiny TiAl a analýzu reakcí s žáruvzdorninami kelímků, keramických forem a s atmosférou vakuové pece. V práci je dále uveden 1D model vedení tepla v soustavě odlitek TiAl - keramická skořepina a na něj navazující 1D model vzniku napjatosti v odlitku. Vytvořené modely umožňují optimalizaci základních licích parametrů (počáteční teplota formy, licí teplota, režim ochlazování odlitků) poskytujících minimální napětí v odlitku během ochlazování a získání odlitků bez prasklin.
 • DLOUHÝ, A., DOČEKALOVÁ, K., ZEMČÍK, L.:
  Vacuum induction melting and investment casting technologies tailored to near-gamma TiAl alloys,
  Materials Science Forum, Vol.2007, (2007), No.539-543, pp.1463-1468, ISSN 0255-5476, Trans Tech Publication Ltd
  článek v časopise

  Práce se zabývá vakuovým tavením a přesným litím slitin gama TiAl. Pozornost je věnována zejména cenově přijatelným procesům tavení v keramických kelímcích s následným odléváním do keramických forem. V práci je dále uveden 1D model vedení tepla v soustavě odlitek TiAl - keramická skořepina a na něj navazující 1D model vzniku napjatosti v odlitku. Vytvořené modely umožňují optimalizaci základních licích parametrů (počáteční teplota formy, licí teplota, režim ochlazování odlitků) poskytujících minimální napětí v odlitku během ochlazování.