Ing. Jan Strejček, Ph.D., MBA

E-mail:   strejcek@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
Odbor technologie obrábění
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A1/1726
Telefon:   +420 54114 2407

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1990, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Přístrojová , regulační a automatizační technika
 • 1997, MBA, Fakulta podnikatelská - VUT v Brně
 • 2012, Ph.D, Fakulta strojní, obor Metrologie a zkušebnictví

Přehled zaměstnání

 • 1990-1991 Výzkumný ústav přístrojové techniky, asistent
 • 1991-1999 UNIS .s.r.o., vedoucí projektant
 • 1999-2004 The Document Company Xerox, inženýr kvality dodavatelů
 • 2004-2010 Andrew Telecommunications s.r.o., auditor kvality
 • 2010-doposud QSI s.r.o., vedoucí projektů
 • 2013-doposud FSI UST - odborný asistent

Pedagogická činnost

 • Technologické projektování
 • Manipulace s materiálem
 • Technologie obrábění

Mimouniverzitní aktivity

 • 2008 - 2011 Externí hodnotitel projektů pro Prioritní osu 2 OPVK
 • 2009 - 2011 Externí hodnotitel projektů OP LZZ 
 • 2008 - 2015 Externí hodnotitel programů OPPI Inovace, Rozvoj, Potenciál
 • 2016 - doposud Externí hodnotitel programu OPIK

Projekty

 • 2015 - Analýza trhu válcovacích nástrojů
 • 2016 - Metodika certifikace výrobků a služeb ekoznačkou EŠV/EŠS
  a Ekoznačkou EU

Aktivní působení v tuzemských a v zahraničních společnostech a organizacích

 • 2008 -  doposud  člen České společnosti pro jakost

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • MOURALOVÁ, K.; ZAHRADNÍČEK, R.; STREJČEK, J.:
  Surface morphology of iron-rhodium alloy after wire EDM,
  MM Science Journal, Vol.2016, (2016), No.6, pp.1613-1616, ISSN 1803-1269, MM Science Journal
  článek v časopise
 • STREJČEK, J.; KUBÍK, R.:
  Technologické projekty a manipulace s materiálem, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno
  skriptum
 • STREJČEK, J.:
  Market analysis of the sales of the thread rolling and profile machines in the CZ.
  odborná zpráva
 • STREJČEK, J.:
  Výkonnost podniku v návaznosti na systémové pojetí vztahu dodavatel/odběratel, MASM s.r.o.
  článek v časopise
 • STREJČEK, J.:
  Systémové pojetí dodavatelsko-odběratelských vztahů, Slovenské centrum produktivity
  článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT